1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Učební texty ke kurzu: Prevence a adiktologie pro odborníky pracující v ústavní výchově a preventivně výchovné péči

Citace

Radimecký, J., Grohmannová, K., Janíková, B., Müllerová, P., Gajdošíková, H., Šejvl, J. et al. (2007). Učební texty ke kurzu: Prevence a adiktologie pro odborníky pracující v ústavní výchově a preventivně výchovné péči. Praha: Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze.

Klíčová slova

adiktologie - ústavní výchova - preventivně výchovná péče - bio psycho socio spirituální model závislosti

Abstrakt

Centrum adiktologie realizovalo v letech 2007 a 2008 odborné kurzy pro pracovníky, kteří pracují v ústavní výchově a v preventivně výchovné péči. Kurzy byly koncipovány multidisciplinárně tak, aby jejich přínos pro profesní rozvoj a možnosti aplikace teoretických znalostí, byl co největší.

Učební podklady zpracovával multidicisplinární tým odborníků, kteří koncipovali a odborně garantovali jednotlivé přednášky v těchto kurzech. Prací editorů bylo shromáždění kompletních podkladů, sjednocení stručných črtů z jednotlivých přednášek a jejich příprava pro tento učební text.

Učební text je koncipován do 14 ti samostatných kapitol, které však na sebe v dané problematice navazují a vzájemně se doplňují.

Učební texty začínají úvodem do adiktologie, vysvětlením adiktologické terminologie, jednotlivými modely a přístupy. Dále navazuje kapitola týkající se dělení drog, jejich účinky na lidský organismus a to jak z hlediska psychologického, tak i somatického, komplikace, které užívání drog může způsobit. Následně je představen model bio – psycho – socio – spirituální závislosti, na který přímo navazují jednotlivé vzorce užívání návykových látek a systém péče o jejich uživatele. Specifickou kapitolou jsou práva, povinnosti Policie ČR a možnosti její spolupráce s odborníky, kteří pracují v ústavní výchově a preventivně výchovné péči, na kterou navazuje kapitola zabývající se legislativou a platnými právními normami v České republice. Následuje problematika užívání drog u dětí a mladistvých, možnosti udržení hranic ve vztahu mezi pracovníkem a klientem, zhodnocení klienta, párování potřeb a možnosti jednotlivých intervencí. Neméně důležitými kapitolami jsou oblasti včasné diagnostiky a intervence jako součásti preventivních aktivit, práce s rodinou, okolím klienta v podmínkách institucionální péče a práce s agresí. Publikaci uzavírá kapitola zabývající se „Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek a jejich praktické využití v procesu certifikace programů primární prevence“.


 

počet zobrazení: 360 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.