1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit s důrazem na přenos poznatků a zkušeností z Norska ohledně výzkumu, vývoje a úpravy programů pro selektivní a indikovanou prevenci

 

Řešitel

Mgr. Tereza Adámková/ Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Číslo projektu

A/CZ0046/1/0006

Doba řešení

1. 10. 2008 – 31. 3. 2010

Anotace

Projekt byl zaměřen na přenos zkušeností v práci se sociálně vyloučenými rodinami v oblasti prevence užívání návykových látek zejména mezi dětmi a mladistvými. V rámci projektu absolvoval tým pracovníků z Centra adiktologie krátkodobou stáž u dvou prestižních norských organizací působících na tomto poli (Phoenix Haga and Fossumkollektivet).

Publikace a výstupy projektu

ADÁMKOVÁ, Tereza - ŠŤASTNÁ, Lenka - CHOMYNOVÁ, Pavla. Užívání drog v národnostních menšinách v ČR. Adiktologie, 2010, 10 (1), 36-44. ISSN 1213-3841.

ŠŤASTNÁ, Lenka - ADÁMKOVÁ, Tereza. Užívání těkavých látek v České republice - souhrn dostupných údajů. Česká a slovenská psychiatrie, 2009, 105 (5), 202-211. ISSN 1212-0383.

VACEK, Jaroslav - ŠŤASTNÁ, Lenka - MIOVSKÝ, Michal. Užívání těkavých látek dětmi z etnických minorit: výsledky pilotní studie. Adiktologie, 2010, 10 (4), 214-225. ISSN 1213-3841.

Šťastná, L., Charvát, M., Šucha, M., Dolejš, M. (2010) PreVenture- Jak se naučit zvládat přecitlivělost. Praha. Centrum adiktologie

Šťastná, L., Charvát, M., Šucha, M., Dolejš, M. (2010) PreVenture - Jak se naučit zvládat impulzivitu. Praha. Centrum adiktologie.

Šťastná, L., Charvát, M., Šucha, M., Dolejš, M. (2010) PreVenture - Jak se naučit zvládat touhu po vyhledávání vzrušujících zážitků. Praha. Centrum adiktologie

Šťastná, L., Charvát, M., Šucha, M., Dolejš, M. (2010) PreVenture – Jak se naučit zvládat negativní myšlení. Praha. Centrum adiktologie.

Sagvaag, H. (2009). Interpretace významu prostřednictvím narativní analýzy. Praha: Centrum adiktologie a Univerzita Stavanger.

Sagvaag, H., Fuglestein, L. (2009). Životní příběhy mladých lidí – úvahy o přínosu léčby. Praha: Centrum adiktologie a Univerzita Stavanger.

Kořínek, R. (2010) Narativní analýza životního příběhu uživatelů drog z prostředí romských komunit. Zpráva z výzkumu. Praha: Centrum adiktologie.

Dolejš, M., Miovský M., Řehan, V. (2009) Analýza dat k výzkumné studii „Převod a standardizace psychodiagnostické metody Substance Use Risk Profile Scale (SURPS) a tvorba norem u Osobnostního dotazníku pro mládež (HSPQ). Závěrečná zpráva pro zúčastněné školy.

Šťastná, L., Šucha, M. (Eds.) (2010). Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí. Praha: Univerzita Karlova v Praze. ISBN:978-80-254-6807-4

Vacek, J., Šťastná L., Miovský, M., (2009). Užívání těkavých látek dětmi z etnických skupin. Závěrečná zpráva z výzkumu. Praha: Centrum adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Šťastná, L., Šucha, M. (Eds.). Problémy související s užíváním drog u dětí do 15 let. Praha: Univerzita Karlova v Praze. ISBN: 978-80-254-6806-7.

Vacek, J., Šťastná, L., & Miovský, M. (2010). Užívání těkavých látek dětmi z etnických skupin: Kvantitativní a kvalitativní pilotní studie. Praha: Centrum adiktologie PK 1. LF a VFN UK.

 

 

 

Vacek, J., Šťastná, L., & Miovský, M. (2009). Užívání těkavých látek dětmi z etnických skupin, pilotní studie. Závěrečná zpráva z výzkumu. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice, Univerzita Karlova v Praze.

 

 

 

 

Vacek, J., Šťastná, L., & Miovský, M. (2010). Užívání těkavých látek dětmi z etnických skupin: Kvantitativní a kvalitativní pilotní studie. Praha: Centrum adiktologie PK 1. LF a VFN UK.

 

   

Tento projekt je financován Finančními mechanismy EHP a Norska a státním rozpočtem České rupubliky prostřednictvím Fondu pro podporu výzkumu. Číslo subprojektu: A/CZ0046/1/0006.

 

 

 

počet zobrazení: 1428 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.