1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Vliv ADHD na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách

 

Řešitel

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Grantová agentura České republiky

Číslo projektu

14-07822S

Doba řešení

1. 1. 2014–31. 12. 2016

Anotace

Studie si klade za cíl popsat negativní vlivy ADHD na proces léčby v terapeutické komunitě. Výskyt symptomů ADHD při léčbě závislosti na metamfetaminu představuje zásadní komplikace pro léčbu. Obecně tak ADHD může stát za různými psychickými komplikacemi, vyšším procentem předčasného ukončení léčby a celkově horším výsledkem léčby a její horší prognózou. Cílem studie je (1) prověřit možnosti a přesnost dostupných psychodiagnostických nástrojů pro stanovení ADHD a (2) ověřit, jak specifický vliv má diagnóza ADHD u klientů TK na psychickou nezdolnost, zvládání stresu, emoční labilitu a další intrapsychické a sociální dovednosti. Prostřednictvím kvaziexperimentální studie provedeme komplexní psychologické vyšetření u 170 klientů TK v ČR (cca 50 % základního souboru). Všichni klienti budou vyšetřeni při nástupu do léčby. Testová baterie je složena z nástrojů specificky pro diagnostiku ADHD, dále k zachycení dalších případných poruch či onemocnění (komplexní klinicko-psychologické vyšetření) a dotazníku ke sledování životní spokojenosti. Po provedení diagnostické části budou respondenti rozděleni do dvou skupin – s diagnózou ADHD (soubor A) a bez ní (soubor B). V průběhu celé léčby tak budou posuzování různými škálami (jak nástroje pro sebeposuzování, tak posuzováním personálem TK) a bude sledován výskyt projevů specificky spojených s ADHD. Budeme testovat, zda se u souboru A opravdu zvýšeně objevují předpokládané projevy a komplikace oproti souboru B a zda tyto komplikace mají skutečně negativní vliv na adaptaci a zvládání celého léčebného programu. V případě úspěšného provedení studie budeme mít ověřeny a vybrány nejvhodnější nástroje pro diagnostiku ADHD u těchto klientů a ověřenu hypotézu, že opravdu je tato porucha spojena s horšími výsledky v léčbě. To pak efektivně umožní navrhnout následnou randomizovanou studii testující speciální tréninkovou terapeutickou intervenci kompenzující deficity spojené s ADHD a zvyšující tak kvalitu života a zlepšující zasažené psychické funkce. Realizace navrhovaného projektu zaměřujícího se na psychodiagnostiku ADHD by v budoucnu umožnila lépe pochopit dopad diagnózy ADHD na psychické funkce a vývoj komplexního rehabilitačního programu kompenzujícího uvedené psychické deficity, díky čemuž by mohlo dojít k významnému zvýšení efektivity léčby a kvality života klientů v terapeutických komunitách.

Publikace a výstupy projektu

ČABLOVÁ, Lenka - MIOVSKÝ, Michal - KALINA, Kamil. Význam diferenciální diagnostiky poruch osobnosti u pacientů s ADHD v léčbě závislostí. Česká a slovenská psychiatrie, 2015, 111 (2), 99-107. ISSN 1212-0383.

KALINA, Kamil - RUBÁŠOVÁ, Eva - ČABLOVÁ, Lenka. Gender Differences in the Prevalence of ADHD Among Clients of Therapeutic Communities for Drug Addicts in the Czech Republic: Secondary Analysis of the Pilot Study. Journal of Groups in Addiction and Recovery, 2017, 12 (2-3), 135-157. ISSN 1556-035X. DOI 10.1080/1556035X.2016.1272072.

KALINA, Kamil - RUBÁŠOVÁ, Eva - MIOVSKÝ, Michal. The Effects of ADHD on the Process and Outcome of Drug Treatment in Therapeutic Communities in the Czech Republic - a Pilot Study. Adiktologie, 2014, 14 (3), 228-246. ISSN 1213-3841.

MIOVSKÝ, Michal - ČABLOVÁ, Lenka - KALINA, Kamil. The Effects of ADHD on the Course and Outcome of Addiction Treatment in Clients of Therapeutic Communities: research design. Adiktologie, 2014, 14 (4), 392-400. ISSN 1213-3841.

MIOVSKÝ, Michal - ČABLOVÁ, Lenka - CHLÁDKOVÁ, Nikola. Diagnostika a terapie ADHD : dospělí pacienti a klienti v adiktologii. 1 vyd. Praha: Grada, 2018. Psyché. 204 s. ISBN 978-80-271-0387-4.

RUBÁŠOVÁ, Eva - KALINA, Kamil - MIOVSKÝ, Michal. Výskyt ADHD u osob závislých na ilegálních návykových látkách léčených v terapeutických komunitách v České republice - pilotní studie. Česká a slovenská psychiatrie, 2015, 111 (5), 228-235. ISSN 1212-0383.

ŠKOLNÍKOVÁ, Martina - MIOVSKÝ, Michal - ČABLOVÁ, Lenka. ADHD: Childhood ADHD persisting into adulthood and impact on the quality of life of substance users. Adiktologie, 2014, 14 (3), 332-346. ISSN 1213-3841.

ŠŤASTNÁ, Lenka - MIOVSKÝ, Michal - ČABLOVÁ, Lenka. Diagnostika ADHD a její specifika u dospělých uživatelů drog. Psychiatrie, 2015, 9 (2), 81-89. ISSN 1211-7579.

BRENZA, Jiří - GABRHELÍK, Roman. Use of Opioid and Stimulant Medications in the Czech Socialist Republic before the "Discovery" of the Clandestine Manufacturing of Locally-specific Stimulants and Opiates. Adiktologie, 2014, 14 (3), 284-293. ISSN 1213-3841.

MRAVČÍK, Viktor - FLORIAN, Z. - NEČAS, V.. Infekční a další somatická komorbidita problémových uživatelů drog - výsledky průřezové studie s lékařským vyšetřením. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 2016, 65 (1), 56-62. ISSN 1210-7913.

NEZDAROVÁ, Eva - GABRHELÍK, Roman. Zájem aktivních uživatelů metamfetaminu o farmakoterapii závislosti na metamfetaminu. Česká a slovenská psychiatrie, 2016, 112 (2), 76-81. ISSN 1212-0383.

MINAŘÍK, Jakub - GABRHELÍK, Roman - MALCOLM, Robert. Methylphenidate substitution for methamphetamine addiction and implications for future randomized clinical trials: a unique case series. Journal of Substance Use, 2016, 21 (4), 435-438. ISSN 1465-9891. DOI 10.3109/14659891.2015.1045047.

GABRHELÍK, Roman - NECHANSKÁ, Blanka - MRAVČÍK, Viktor. A Unique Opportunity to Study Short- and Long-Term Consequences in Children Prenatally Exposed to Illicit Drugs and Opioid Maintenance Treatment Using Czech and Scandinavian Registers. Central European Journal of Public Health, 2016, 24 (3), 248-251. ISSN 1210-7778. DOI 10.21101/cejph.a4474.

NECHANSKÁ, Blanka - MRAVČÍK, Viktor - SKURTVEIT, Svetlana. Neonatal outcomes after fetal exposure to methadone and buprenorphine: national registry studies from the Czech Republic and Norway. Addiction, 2018, 113 (7), 1286-1294. ISSN 0965-2140. DOI 10.1111/add.14192.

ŠEFRÁNEK, Martin - MIOVSKÝ, Michal. Treatment Outcome Evaluation in Therapeutic Communities in the Czech Republic: Alcohol Consumption and Other Results One Year After Discharge. Alcoholism Treatment Quarterly, 2018, 36 (1), 54-71. ISSN 0734-7324. DOI 10.1080/07347324.2017.1387036.

Podpořeno Grantovou agenturou České republiky, reg. č. projektu 14-07822S.

 

počet zobrazení: 1677 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.