1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

 

Citace

Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová,P. et al. (2015). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.

 

Klíčová slova

školská prevence - primární prevence - evaluace preventivních programů a intervencí - implementace preventivních programů - minimální preventivní program

Abstrakt

Výkladový slovník základních pojmů a konceptů prevence rizikového chování je po mnoha různých pokusech o sjednocení terminologie v oblasti školské prevence v České republice ojedinělou publikací, doplňující vznikající původní základní učební texty. Kniha je určena všem pracovníkům v primární prevenci bez ohledu na jejich resortní a institucionální příslušnost a původní oborové vzdělání. Naopak by měla pomoci přemostit právě různorodost původní kvalifikace, s jakou do školské prevence tito pracovníci přicházejí. Jistě bude dobrým vodítkem a podporou též studentům různých vysokoškolských oborů, pracovníkům státní správy a samosprávných institucí, donorům i širší veřejnosti. Jejím hlavním cílem bylo přemostit dosavadní oborové a resortní přístupy k preventivní terminologii a nabídnout výklad základních pojmů a konceptů z oblasti prevence rizikového chování, založený na skutečné mezioborovosti a meziresortnosti. Autorský tým jej pro první vydání vytvořil v rámci projektu VYNSPI-1 (Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK). Druhé vydání pak bylo připraveno v rámci projektu VYNSPI-2 (Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ , reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/53.0017), jehož hlavním cílem bylo otestovat a ověřit výsledky projektu VYNSPI-1 a především pak ověřit možnosti zavedení celonárodního systému školské prevence rizikového chování (včetně prevence užívání návykových látek, šikany atd.) pro děti základních škol v navržené podobě. Slovník obsahuje celkem 34 hlavních/primárních hesel (např. rizikové chování, preventivní program, evaluace preventivních programů a intervencí atd.). Na prvním vydání pracovalo v letech 2010–2012 celkem 20 autorů z celé České a Slovenské republiky. Druhé vydání pak umožnilo přidat dalších 6 hesel. Každé ze základních 34 hesel obsahuje množství dalších dílčích pojmů (sekundární hesla) a je vyloženo v širším teoretickém a aplikačním rámci. Rozsah výkladového pojmu se v průměru pohybuje okolo 500–900 slov. Primární hesla jsou řazena abecedně a vytvářejí dílčí tematické celky. V závěru publikace je sestaven seznam a výklad nejčastěji užívaných zkratek. Všechna primární hesla mají uveden též anglický terminologický ekvivalent a na konci knihy je převodník základních pojmů mezi českým a anglickým jazykem. Zvláštní pozornost autoři věnovali citacím a doporučené literatuře. Přímo za každým primárním heslem je seznam použité literatury, do které je možné jít pro rozšíření informací a pro kontrolu, na jaké autorské prostředí je daný výklad pojmu vázán a jakým teoretickým směrem orientován. Současně je každé heslo na svém závěru vždy opatřeno též doporučenou rozšiřující literaturou, kterou je možné využít právě ke studijním účelům a která nabízí vhodné rozšíření a doplnění daného primárního hesla. Pro snadnější vyhledávání a orientaci je publikace opatřena podrobným jmenným a věcným rejstříkem.

Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).


 

KE STAŽENÍ:

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování


počet zobrazení: 4691 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.