1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog

 

 

Řešitel

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu

CZ.1.04/5.1.01/12.00111

Doba řešení

1. 6. 2009–31. 5. 2012

Anotace

Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci a rozvinout na celostátní i mezinárodní úrovni dobrou praxi a zkušenosti s prováděním hodnocení kvality služeb pro uživatele drog na různých úrovních systému certifikací (hodnotitelé kvality – certifkátoři; protidrogoví koordinátoři – krajští metodici; vedoucí odborů krajských úřadů, v jejichž gesci je protidrogová politika kraje; pracovníci Certifikační autority a pracovníci Certifikační agentury).

 

Bližší informace a výstupy projektu jsou k dispozici zde.

783

 

 

 

počet zobrazení: 1310 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.