1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Vývoj kódovacího systému pro sociálně-psychologickou kvantitativní obsahovou analýzu mediálních sdělení a ověření jeho možností kombinace s metodami kvalitativní obsahové analýzy

 

Řešitel

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Grantová agentura České republiky

Číslo projektu

GA406/07/0541

 

Doba řešení

1. 1. 2007–31. 12. 2009

Anotace

Cílem projektu je vytvořit a ověřit kódovací systém pro sociálně-psychologickou kvantitativní obsahovou analýzu mediálních sdělení. Systém bude ověřován na tematické oblasti návykových látek. Přestože kvantitativní obsahová analýza médií patří ke standardním typům sociálně-psychologického výzkumu, v naší zemi mu v oblasti návykových látek prozatím byla věnována jen minimální pozornost. Předkladatelé navazují na doposud provedené studie. Analýzy médií v oblasti návykových látek jsou výzkumnými prioritami Národní i Evropské protidrogové strategie 2005–2009 zdůrazňující potřebu tohoto typu studií. Na žádnou z těchto priorit přitom Česká republika doposud nereagovala odpovídající výzkumnou studií. Výzkumný soubor budou tvořit mediální sdělení publikovaná v médiích v r. 2006 vztahující se k problematice návykových látek. Data budou získávána prostřednictvím dvou na sobě nezávislých a v předchozích studiích ověřených databází monitorujících domácí média.

 

Publikace a výstupy projektu

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ŠŤASTNÁ, Lenka - MIOVSKÝ, Michal. 'Selling by drugs': Content analysis of the coverage of illicit drugs in different news media types and formats. Drugs - Education, Prevention and Policy, 2011, 18 (6), 477-489. ISSN 0968-7637. DOI 10.3109/09687637.2011.562937.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula. Obraz drog v evropských médiích: odklon od kriminálních aspektů. Adiktologie, 2008, 8 (1), 52-61. ISSN 1213-3841.

BĚLÁČKOVÁ, Vendula. Obor adiktologie a jeho popularizace - základní terminologie, fakta a výsledky výzkumu očima novinářů. Adiktologie, 2012, 12 (4), 110-117. ISSN 1213-3841.

HOLCNEROVÁ, Petra - ADÁMKOVÁ, Tereza - NAWKOVÁ, Lucie. Obraz duševních poruch v tištěných médiích. Psychiatrie, 2010, 14 (2), 85-90. ISSN 1211-7579.

MIOVSKÁ, Lenka - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - MIOVSKÝ, Michal. Kvantifikace kvalitativních dat: Obsahová analýza mediálních sdělení o drogách. In: Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore. 1 vyd. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2008, s. 81-86. ISBN 978-80-900981-9-0.

MIOVSKÁ, Lenka - MIOVSKÝ, Michal. Obsahová analýza mediálních sdělení o drogách. In: Ambulantní léčba v adiktologii – zánik nebo znovuzrození? Program a kniha abstrakt. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008, s. 40-40. ISBN 978-80-254-1887-1.

MIOVSKÁ, Lenka - BRACHOVÁ, Hana - MIOVSKÝ, Michal. Obsahová analýza mediálních sdělení o drogách v ČR. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2008, 43 (4), 193-204. ISSN 0862-0350.

MIOVSKÝ, Michal. Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 533 s. ISBN 978-80-247-0865-2.

NAWKOVÁ, Lucie - NAWKA, Alexander - ADÁMKOVÁ, Tereza. The picture of mental health/illness in the printed media in three Central European countries. Journal of health communication, 2012, 17 (1), 22-40. ISSN 1081-0730. DOI 10.1080/10810730.2011.571341.

NOVÁK, Petr - MIOVSKÝ, Michal - ŠŤASTNÁ, Lenka. Mediální obraz konopných drog v souvislosti s kriminální činností. Adiktologie, 2009, 9 (4), 196-203. ISSN 1213-3841.

NOVÁK, Petr - MIOVSKÝ, Michal - ŠŤASTNÁ, Lenka. Mediální obraz uživatele návykových látek a jeho sociálně-psychologický rozměr. Lekársky obzor, 2010, 59 (3), 80-84. ISSN 0457-4214.

 

Podpořeno Grantovou agenturou České republiky, reg. č. projektu GA406/07/0541

 

 

 

počet zobrazení: 1249 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.