1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii

Řešitel

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze

 

Zadavatel

Česká rozvojová agentura

 

Číslo projektu

21/2011/03

 

Doba řešení

1. 9. 2011–31. 12. 2011

 

Anotace

Projekt Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii, který byl realizován v období 1. 9. 2011 – 31. 12. 2011, si kladl za cíl zlepšit v Gruzii personální odbornou situaci v oboru adiktologie – vědy o závislostním chování a o rizikovém prostředí v souvislosti s užíváním návykových látek. Projekt vytvořil čtyři kulturně senzitivní moduly pro vzdělávání v adiktologii (prevence, léčba, epidemiologie, drogová politika) ve dvou výukových blocích a ověřil je na výuce pro pilotní skupiny gruzínských odborníků. Na podkladě evaluační zprávy byly identifikovány silné a slabé stránky projektu a vyhodnocena jejich kulturní senzitivita. Účastníci vzdělávacích modulů vyjádřili potřebu dalšího vzdělávání v oboru adiktologie, což představuje udržitelnost z hlediska práce s motivovanou skupinou osob, která pro výkon vlastní klinické práce postrádá adekvátní možnosti vzdělávání, monitoringu, stejně jako podklady pro na důkazech založená rozhodnutí, která by minimalizovala zdravotní, sociální a bezpečnostní rizika užívání návykových látek. Projekt byl realizován ve spolupráci s organizací Union Alternative Georgia - Addiction Research Center, která spolupracovala na realizaci školení a provedla výběr respondentů. Projekt probíhal v prostorách Ilia State University, která je dynamicky se rozvíjející vzdělávací a výzkumnou institucí v Gruzii.

 

Publikace a výstupy projektu

Kirtadze, I., Otiashvili, D., Tabatadze, M., National Survey on Substance Use in the General Population in Georgia, 2015. USAID and CzDA funded Addiction Research Development in Georgia Project. Tbilisi, 2016.

Kirtadze, I., Otiashvili, D., Tabatadze, M., Cost-benefit analysis of Medication Assisted Treatment and Needle – Syringe Programs in Georgia. USAID and CzDA funded Addiction Research Development in Georgia Project. Tbilisi, 2016.

773

počet zobrazení: 1404 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.