1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Citace

Štefunková, M., & Šejvl, J. (Eds.) (2012). Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

prevence kriminality, policie, rizikové chování, škola

Abstrakt

Publikace Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky v určitém smyslu navazuje na knihu Primární prevence rizikového chování ve školství, kterou Centrum adiktologie vydalo na přelomu roku 2010 a 2011. Publikace se konkrétně zabývá možnostmi v oblasti předcházení kriminálnímu jednání, které je součástí chování rizikového. Předmětem je tedy prevence kriminality. Publikace je tematicky rozdělena do pěti kapitol. Úvodní kapitola je celkovým přehledem teoretického základu k tématu prevence kriminality. Zabývá se prevencí kriminality obecně, pozornost je věnována různým přístupům k pojmům, jako je kriminalita, či konkrétně prevence kriminality. Stať pojednává i o základních východiskách jednotlivých druhů prevence kriminality. Vzhledem k zaměření cílové skupiny je na první místo zařazena sociální prevence kriminality, následována stručným přehledem podstaty a obsahu situační a viktimologické prevence. Součástí je i přehled hlavních dokumentů a orgánů zabývajících se prevencí kriminality na úrovni Organizace spojených národů, Evropské Unie a Rady Evropy. Vzhledem k důležitosti evaluace preventivních aktivit je následující část věnována vybraným příkladům úspěšných i neúspěšných zahraničních preventivních programů z oblasti sociální prevence kriminality. Samostatná kapitola je věnována i stručnému popisu situace v oblasti prevence kriminality v ČR. Další dvě kapitoly jsou věnovány postavení a aktivitám Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy na poli prevence kriminality. Kapitoly přinášejí přehled úloh a činností v oblasti prevence, a to jak obecně, tak i specificky ke školskému prostředí. Publikaci uzavírá stať pojednávající o mimořádně aktuální problematice testování dětí a mladistvých na užití návykových látek. Kapitoly z praxe rovněž obsahují i užitečné kontakty na pracovníky, kteří se tématu věnují. Cílem publikace nebylo shromáždit všechny informace týkající se prevence kriminality a předložit jednoduchý recept, „jak na to“. Cílem bylo ukázat, jaké jsou možnosti a cíle preventivních aktivit a nechat na každém, zda se konkrétní aktivitu pokusí aplikovat a zjistit její účinnost „v praxi“, či zda se z neúspěšných aktivit poučí.

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 


KE STAŽENÍ:

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

počet zobrazení: 1815 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.