1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
20.11.2019

Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie

Název projektu

Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie

Řešitel

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze

Zadavatel

Česká rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, dotační titul Bilaterální projekty ZRS ČR realizované v zahraničí

Číslo projektu

07/2012/07

Doba řešení

1. 6. 2012 - 31. 12. 2012

Anotace

Předkládaný projekt si klade za cíl zlepšit v Gruzii personální odbornou situaci v oboru adiktologie – vědy o závislostech na nelegálních látkách, tedy fenoménu, jenž je v Gruzii považován za jednu z nejakutnějších současných hrozeb. Jako hlavní slabina gruzínské situace v této oblasti bylo pomocí standardizovaných nástrojů v roce 2010 identifikováno kvantitativně i kvalitativně nedostatečné profesionální vzdělávání podle moderních poznatků z oboru, a nedostatečná dostupnost kvalitních dat o drogové situaci. To v konečném principu znamená nemožnost naplánovat a provést účinnou intervenci, která by řešila definovaný problém. Navrhovaný projekt vytvoří kulturně senzitivní moduly pro vzdělávání v adiktologii ve dvanácti oblastech včetně monitorování a analýzy drogové situace podle standardů EU. Výukové moduly budou vyučovány mj. formou letní a zimní školy, v jejichž závěru budou jejich školenci pilotně realizovat vlastní výuku. Cílem projektu je připravit curriculum magisterského oboru Adiktologie pro podmínky Gruzie, nastavit systém celoživotního vzdělávání pro profesionály pracující v adiktologických službách a institucionalizovat univerzitní výzkumné pracoviště v oboru závislostí.

772

 

počet zobrazení: 1275 poslední aktualizace: 20.11.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.