1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie

 

Řešitel

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze

 

Zadavatel

Česká rozvojová agentura

 

Číslo projektu

07/2013/01

 

Doba řešení

1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

 

Anotace

Projekt Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie, jehož druhá část byla realizována v období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 (v návaznosti na projekt realizovaný v období 1. 6. 2012 – 31. 12. 2012), si klade za cíl zlepšit v Gruzii personální odbornou situaci v oboru adiktologie – vědy o závislostech na nelegálních látkách a o závislostním chování, tedy fenoménu, jenž je v Gruzii považován za jednu z nejakutnějších současných hrozeb. Jako hlavní slabina gruzínské situace v této oblasti bylo pomocí standardizovaných nástrojů v roce 2010 identifikováno kvantitativně i kvalitativně nedostatečné profesionální vzdělávání podle moderních poznatků z oboru a nedostatečná dostupnost kvalitních dat o drogové situaci. To v konečném principu způsobuje nemožnost naplánovat a provést účinnou intervenci, která by řešila definovaný „drogový“ problém.

771


 

počet zobrazení: 1149 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.