1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17.01.2019

Zpětná vazba jako evaluační nástroj

 

Obecně:

Zpětná vazba (feedback) je klíčovým prvkem mezilidské komunikace. Jde o reakci okolí na naše chování, díky níž si můžeme uvědomit, jak nás ostatní lidé vnímají. Naše chování způsobuje určitou reakci lidí kolem nás a ta zpětně ovlivňuje změny v našem dalším jednání (Janečková, 2009). Zpětná vazba však neznamená výhradně kritiku.

V primární prevenci:

1) Zpětná vazba jako informace pro realizátory programu

Zpětná vazba je nástrojem poskytujícím informace realizátorům programu, který:

 • dává prostor pro anonymní vyjádření názoru cílové skupiny,
 • přináší informace o tom, co děti zajímá/trápí a na co se v programu zaměřit,
 • poukazuje na slabé a silné stránky programu,
 • přináší možnost poučit se, kde se dá program vylepšit/upravit,
 • umožňuje zjistit, co děti nejvíce baví/nebaví a proč a jak děti vnímají lektory programu,
 • umožňuje zjistit, jak žáci vnímají změny v poskytovaném programu,
 • také co si děti odnášejí z preventivního programu.


Zpětná vazba však může být zaměřena na cokoliv, co realizátory programu zajímá.

Informace mohou realizátoři preventivních programů získávat od samotných žáků, ale také od pedagogů, kteří by s nimi měli být přítomni na programu (viz příloha „Zpětná vazba pro pedagogy“).

Výhody zpětné vazby:

 • zjistíme názor cílové skupiny,
 • zjistíme aktuální potřeby cílové skupiny – jaká témata by potřebovala probrat,
 • jedná se o evaluaci spokojenosti – velmi jednoduchá administrace i vyhodnocení,
 • dá se získat slovně i písemně (široké možnosti),
 • s informacemi od cílové skupiny můžeme program zdokonalovat.


Nevýhody:

 • subjektivita zjištěných informací,
 • není důkazem o efektivitě programu, neměří výsledek programu, žáci mohou být spokojeni s programy, jejichž kvalita je z hlediska objektivnějších měřítek nízká,
 • když se s výsledky nijak nepracuje, děti nemají motivaci je vyplňovat objektivně.

2) Zpětná vazba jako nástroj komunikace mezi žáky

Zpětná vazba se v rámci primárně preventivních programů dá využít také ke vzájemnému sblížení žáků ve třídě, k vyříkání si konfliktních záležitostí apod. Nejen v rámci preventivních technik mohou poskytovat zpětnou vazbu sami sobě. Pak je důležité respektovat některé zásady:

 • Ujasnit si, co chci druhému říct.
 • Vždy jednat slušně, neurážet druhého – cílem zpětné vazby je poukázat na cesty, které mohou řešit situaci.
 • Mluvit o chování druhého, nikdy ne o tom, jaký je („Nelíbí se mi, když se posmíváš ostatním.“).
 • Ověřit si, zda druhý rozumí mým připomínkám.
 • Pokud přijímám zpětnou vazbu na své chování, snažit se být otevřený/á a ponaučit se.


Zpětná vazba může být ústní i písemná, ta může mít podobu otázek, na něž žáci odpovídají slovně, může spočívat ve výběru nejvhodnějšího smajlíka, který vyjadřuje dojem z programu či lze nechat žáky oznámkovat různé aspekty programu (techniky apod.). Příklady různých typů zpětných vazeb naleznete v příloze tohoto článku.

Kromě verbální sledujeme i neverbální zpětnou vazbu, jelikož i z chování dětí poznáme, jak se jim program líbí, jak je baví, a to v jeho průběhu i při ukončování programu.

Výhody a nevýhody použití různých typů zpětné vazby:

Každý typ zpětné vazby je vhodný pro určitou cílovou skupinu a také záleží na účelu, pro který zpětnou vazbu chceme využít. U každého typu je uveden jednoduchý příklad. Nejedná se o závazné vzory, účelem je inspirace a zdůraznění možnosti upravit si zpětnou vazbu podle toho, co chceme aktuálně zjišťovat.

 • písemná slovní - chceme-li získat co nejvíce informací od žáků, vhodná spíše pro starší jedince, můžeme klást otázky či nechat čistý papír pro volné vyjádření


Pro žáky:

Dotazníky by měly být anonymní, pedagogové by na to měli myslet zejména tehdy, znají-li danou třídu dobře a jsou tak schopni identifikovat, kdo je autorem jaké odpovědi. To může zvyšovat obavy žáků a tím snížit relevantnost výsledků.

1) Byl pro Tebe dnešní program přínosný? Co si z něj odnášíš?

2) Co se Ti nejvíce líbilo (silné stránky programu)?

3) Co bys vylepšil/a (slabé stránky programu)?

4) Co by Tě zajímalo příště?

Pro pedagogy:

Příklad pochází z vlastní zkušenosti autorky článku a je vhodný zejména pro lektory z neziskových organizací, aby získali odezvu na svou práci přímo od třídních učitelů, jsou-li přítomni na preventivním programu.

Jméno třídního učitele:

Třída:

Datum:

1) Jak hodnotíte náplň a průběh dnešního programu?

2) Jak se Vám spolupracovalo s lektory?

3) Jaká jsou Vaše doporučení?

 • smajlíci – ideální pro menší děti, nicméně téměř nic se k programu nedozvíme

Zakroužkuj obličej, který nejlépe vystihuje Tvé hodnocení dnešního programu:

:) :/ :(

 • známkování – neposkytne konkrétní informace, důležité je zamyslet se nad tím, co udělám se zpětnou vazbou, kdy budu ohodnocen/a samými známkami 5, co mi to říká o náplni programu apod.

Oznámkuj dnešní program (1-nejlepší, 5 -nejhorší):

 • chování a přístup lektorů 1-2-3-4-5
 • náplň programu 1-2-3-4-5
 • použité techniky 1-2-3-4-5
 • atd.

 • ústní zpětná vazba – vhodná spíše v pozdějších fázích programu, kdy už je vytvořená základní důvěra v lektora, riziko obav ze sdělování negativních informací


Je nutné zvážit, co chceme zjistit a od jaké cílové skupiny. Taktéž je důležité předem promyslet, jak budeme s výsledky dále zacházet, k čemu budou využity.

Literatura

Janečková, P. (2009). Zpětná vazba aneb Řekni, jak to vidíš ty. 24_7_2012 staženo z http://www.superkariera.cz/poradna/osobni-rozvoj/zpetna-vazba-aneb-rekni-jak-to-vidis-ty.html


Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 1992 poslední aktualizace: 17.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.