1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 08.01.2024

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Řešitel projektu

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Poskytovatel 

MŠMT

Číslo projektu 

OPVVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Doba řešení 

1. 6. 2017–31. 12. 2021. Projekt ukončen

Podprojekt: Inovace výuky sociálně-vědních oborů v adiktologii: Cílem podprojektu je zlepšení a zvýšení úrovně znalostí a odborných dovedností akademických pracovníků, zásadní zlepšení dostupnosti a kvality výukových opor, e-learningu a prezentačních dovedností pedagogů (formou stáží, workshopů a tréninkových programů pro pedagogy). Vedle zvyšování kompetencí akademických pracovníků, které budou mít vliv na zkvalitnění výuky, se projekt soustředí na posílení provázanosti aktivit se zahraničními partnery a připravenosti kliniky pro mezinárodní projekty a iniciativy.

Výstupy projektu / realizované opory:

1 Adiktologie v preventivní a léčebné praxi 4/2018

2 Pavlovská, A., Miovský, M., Vacek, J. (2018). Kde má adiktolog v ČR své místo na trhu práce? Výzkum pracovní uplatnitelnosti z pohledu absolventů studijních programů adiktologie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(3), 120–127.

3 Šejvl, J., Mašlániová, M., Miovský, M. (2019). The Oldest Addiction Treatment Institution on the Historical Territory of Slovakia: The Istebné nad Oravou Treatment Facility (1937–1949). Adiktologie, 19(1), 17–25.

4 Debnar, A., Šejvl, J. (2019). Případová studie Červeného Dvora – část druhá (1971 až 2016). Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(2), 82–92.

5 ADDRESSING SUBSTANCE USE DISORDERS WITHIN THE JUSTICE SYSTEM, Roger H. Peters. SlidesLive záznam

6 GETTING BEYOND MEASUREMENT, TECHNIQUES TO IMPROVE THE QUALITY OF CARE, Kimberly A. Johnson. SlidesLive záznam

https://slideslive.com/38922715/getting-beyond-measurement-techniques-to-improve-the-quality-of-care-part-i?ref=account-13802-latest

7 Terminologický převodník.

8 Barbara Morse, Ph.D. Shelly Gehshan, M.P.P. Ellen Hutchins, Sc.D.: Screening na užívání návykových látek v těhotenství: lepší péče, lepší zdraví.

9 Metodický pokyn pro poskytovatele zdravotní péče: Provádění screeningu na poruchy spojené s užíváním návykových látek u těhotných pacientek (DELAWARE HEALTH AND SOCIAL SERVICES, Division of Public Health).

10 VOLFOVÁ, A., LOSOSOVÁ, A., MIOVSKÝ, M. Kompetence absolventa bakalářského studijního programu adiktologie: obsahová analýza sylabů v akademickém roce 2018/2019. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(4), 192–202.

11 Doporučené postupy pro identifikaci a řešení problému užívání návykových látek a poruch spojených s užíváním návykových látek v těhotenství (Metodická příručka WHO, 246 stran).

12 Miovsky, M., Volfova, A., Johnson, K., Peters, R., Koutsenok, I., Heaps, M., & Lososova, A. (2021). New trends in education and training programs in addictions at the higher education and university levels. Adiktologie, 21(4), 201–209.

1778

 

počet zobrazení: 898 autor: zouharova, poslední aktualizace: zouharova, 08.01.2024
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.