1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu

Citace

Skácelová, L., Ferdová, J., Zárubová, L., Aujezká, A. (2012). Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

práce s dětmi, základní škola, první stupeň, hry

Abstrakt

Tento vzdělávací program vznikl jako reakce na zvyšující se poptávku po intervenčních programech zabývajících se vztahy ve třídě. Do naší poradny často přicházejí třídní kolektivy, které se již nacházejí v počátečních stadiích onemocnění skupiny (šikana), kdy je již obtížnější tyto problémy řešit. Stejně jako v jiných oblastech rizikového chování, je i v tomto případě nutná prevence. Protože problémy tohoto typu začínají často již v samotných počátcích utváření kolektivu, kdy se děti učí vycházet s ostatními spolužáky, zaměřili jsme pozornost na první stupeň základní školy. Přitom vycházíme z předpokladu, že děti si své zkušenosti, dovednosti a prosociálně orientované chování přenášejí i do dalších kolektivů a vztahů.
Pomocníkem a inspirací v práci s dětmi by Vám měla být i tato příručka. Jedná se o výběr her a technik, které jsme vyzkoušely během své praxe a které se ukázaly vzhledem ke stanovenému cíli jako užitečné. K základním cílům patří, aby se děti lépe poznaly, dále se naučily základním komunikačním pravidlům, jak spolupracovat ve dvojicích i ve více početných skupinách, vzájemně se ocenit a také posílit celkovou soudržnost kolektivu.
Většinu her a technik jsme čerpaly z níže uvedené literatury. Zdroje jsou uvedeny přímo u jednotlivých her. Některé techniky jsme na základě zkušeností modifikovaly dle potřeby. Řadu her jsme rovněž přebraly od paní učitelek, které prošly naším programem. Tímto jim děkujeme nejen za poskytnutý čas, ale i za řadu cenných podnětů a her.
Věříme, že Vám tato malá příručka bude k užitku, nicméně bychom Vás také chtěly podpořit k aktivnímu vyhledávání nových her a technik, které by se daly využít k Vašim účelům a stanoveným cílům.
Přejeme hodně příjemných zážitků při práci s dětmi!


(Za kolektiv autorek Lenka Skácelová)

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KE STAŽENÍ:

Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ.


 

počet zobrazení: 2040 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.