1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie

 

Řešitel

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

ESF, Operační program Praha – Adaptabilita

Registrační číslo projektu:

CZ.2.17/3.1.00/31430

Doba realizace

1. 1. 2009–31. 12. 2010


 

Anotace

Obor adiktologie je jedním z nejprogresivnějších oborů a v současnosti se na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy rozvíjí v rámci bakalářského studia. Trh práce a praxe v oblasti závislostí jak při práci s klientem, tak i na administrativních pozicích si však vyžadují stále více lidí hloubkově vzdělaných v oblasti adiktologie. Cílem projektu je vybudovat zázemí pro magisterské studium adiktologie, které by jej – kromě hloubkového navázání na již běžící bakalářské studium – také tematicky rozšířilo o problematiku epidemiologie, statistiky, ekonomiky a.j., oborů nutných pro komplexní zvládnutí problematiky. Rozvoj možností výzkumu v oboru umožňujícího získání poznatků potřebných ke zvrácení trendu v užívání drog a výskytu souvisejících onemocnění, porovnatelných s jinými evropskými i mimoevropskými institucemi, je druhou složkou projektu. Obě složky budou pokrývat základní oblasti oboru adiktologie. Cílovou skupinou jsou proto všichni zájemci o studium tohoto oboru, odborníci z praxe, pedagogický a výzkumní pracovníci a organizace zabývající se závislostmi, se kterými bude navázána spolupráce, ať již vzdělávací či výzkumné povahy. Důraz je kladen na rozšíření personální a technologické kapacity, na síťování a zkvalitnění vzdělávacích a výzkumných aktivit a na přenos znalostí (know-how) a nejnovějších informací ze zahraniční spolupráce do ČR.

 

Publikace a výstupy projektu

Šťastná, L., Miovský, M., Novák, P. Manuál kódování mediálních sdělení o návykových látkách a tématech s nimi spojených. Praha: Sdružení Scan.

Šťastná, L., Miovský, M., Novák, P. Manual for Coding of Media Messages on Addictive Substances and Related Issues. Praha: Sdružení Scan.

Wouter Vanderplasschen (2010). Provádění a hodnocení case managementu pro uživatele návykových látek s komplexními a mnohočetnými problémy. Praha: Sdružení Scan

Matt Curtis, Lydia Gutermanová (2010). První pomoc při předávkování a jeho prevence. Příručka pro uživatele drog a pracovníky v oblasti minimalizace rizik (harm reduction) ve východní Evropě a Střední Asii. Tišnov: Sdružení Scan.

Zpráva o realizaci projektu

Závěrečná zpráva


758

 

 

 


 

 

počet zobrazení: 1376 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.