1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Program prevence kriminality na základních školách

Citace

Kubišová, P. (2012). Program prevence kriminality na základních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

precence kriminality, cílená prevence, základní školy

Abstrakt

Program navázal na přednáškovou činnost strážníků, která do té doby spočívala v jednorázových, nahodilých návštěvách tříd na základních školách s nabídkou cca 4 základních výukových programů. Nově stanovená koncepce PCP, založená na cílené, soustavné, dlouhodobé práci, plně respektuje rizikové faktory u dětí s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem. Aby PCP naplnil princip cílenosti, a tedy i efektivnosti, musí být i komunikace odboru prevence brněnské Městské policie cílená a efektivní. Zde mám na mysli zejména komunikaci se zástupci škol a školských zařízení. Na rozdíl od předešlých let jsme se zaměřili výhradně na kontakt se školními metodiky prevence, výchovnými poradci, případně školními psychology. Systém PCP tedy nepřipouští nekoordinovanou individuální aktivitu jednotlivých třídních učitelů nebo členů vedení škol. Právě školní metodici prevence sehrávají v celém programu důležitou a nezastupitelnou úlohu. Jejich postavení a úkoly v systému škol je k takové úloze předurčují. U nich hledáme odpovědi na otázky, jaké problémy a specifika jsou pro danou školu, třídu nebo jednotlivce stěžejní. Na jejich uvážení je i výběr takzvaných „termínových bloků“fungování PCP na dané škole. Termínový blok je v podstatě soubor pevně
stanovených dnů v celém školním roce, během kterých ve vybraných třídách
pracují s dětmi členové týmu PCP (strážníci odboru prevence). Je nezbytné
připomenout, že termíny v těchto blocích jsou závazné a náhradní termíny je
možné hledat jen obtížně. Jeden blok pro jednu třídu na celý školní rok obsahuje
3 dny po jedné vyučovací hodině. Tyto hodiny jsou určeny k realizaci
interaktivního cvičení na dané téma a problematiku. Termíny návštěv jsme záměrně
volili tak, aby byly rozloženy do celého školního roku (např. měsíc září,
prosinec, květen). Vzhledem k dosti velké časové prodlevě a návaznosti jednotlivých
vstupů se nám však spíše osvědčilo volit menší časové rozpětí (měsíc
září, říjen, listopad).

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


KE STAŽENÍ:

Program prevence kriminality na základních školách

 

 

počet zobrazení: 286 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.