1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

První pomoc při předávkování a jeho prevence

Citace

Texty zpracovali a redakčně upravili:
Matt Curtis, Lydia Gutermanová, Sophie Pinkhamová, Paul Silva a Daniel Wolfe.
Grafická úprava: Judit Kovacsová, Createch Ltd.
Fotografie: Christopher Jones, Matt Curtis a Dan Bigg. Figuranti: Matt Curtis, Lydia
Gutermanová, Sophie Pinkhamová a Roxanne Saucierová.

Překlad: Mgr. Jiří Bareš
Terminologická a odborná korektura: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
Jazyková korektura české verze: PhDr. Vojtěch Hanus
Sazba: RNDr. Ivan Miovský

Sdružení SCAN TIŠNOV 2010, ISBN: 80-86620-19-0

 

Tvorba této publikace byla podpořená v rámci projektu „Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie" Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Klíčová slova

předávkování, první pomoc předávkování, prevence předávkování

Abstrakt

Pojetí první pomoci při předávkování a její prevence popisované v příručce je založeno na informacích, technikách a přípravcích, které se v moderní medicíně používají už několik desetiletí. V rámci filozofie harm reduction se tyto osvědčené prostředky schopné zachránit život uvádějí do praxe tam, kde jsou skutečně zapotřebí - mezi uživateli drog,u nichž k předávkování dochází nejčastěji, a kde je pro odpovídající zásah největší příležitost.

Informace obsažené v příručce vám pomohou pochopit události, které se mohly jevit jako nahodilé zásahy bleskem, jež usmrtí jedny a jiné ušetří. Může se vás také zmocnit zlost, když si uvědomíte, že tyto nástroje zde existují již mnoho let a přes jejich minimální nákladovost a malou možnost nesprávného užití je uživatelé drog neměli k dispozici. Ať už jsou příčiny tohoto stavu věcí jakékoli, jsme povinni se o toto veřejné tajemství podělit. Nic z toho, o čem se zde dočtete, nebylo nijak drženo v tajnosti, mohlo se nám nicméně zdát nemožné, že bychom o sebe takto mohli pečovat - anebo nás přemohla hanba, izolovanost a sebenenávist, a tak jsme nic takového dlouho nedokázali učinit součástí naší každodenní reality. Skutečností ale je, že nikdo si nezasluhuje zemřít proto, že užívá drogy. Jsme schopni naučit se chránit sami sebe a naše okolí před předávkováním (a účinně minimalizovat jeho následky, pokud k němu přece jen dojde) a stát se tak jednoznačnou součástí společného života.

Publikace byla zpracována zkušenými školiteli pro problematiku předávkování a recenzována zasvěcenými osobami a zdravotnickými odborníky. Má sloužit skupinám aktivistů z řad uživatelů drog a organizacím uplatňujícím přístup minimalizace rizik (harm reduction) jako pomůcka při tvorbě a implementaci programů zaměřených na první pomoc při předávkování a jeho prevenci ve východní Evropě a Střední Asii. Praktické informace o riziku předávkování kombinuje se strategiemi zaměřenými na jeho prevenci, rozpoznávání a efektivní minimalizaci jeho následků. Obsahuje charakteristiky běžně užívaných drog, příklady tematické náplně příslušných školení či kurzů a soubor „doporučení z terénu" od zkušených školitelů v oblasti předávkování a odborníků na problematiku harm reduction. Věříme, že se příručka stane pro uživatele drog, organizace zaměřené na minimalizaci rizik, sociální pracovníky, rodiny a přátele uživatelů drog a všechny ostatní potenciální aktéry účinným nástrojem prevence a eliminace následků předávkování.

Až dočtete příručku, budete obeznámeni s následujícími tématy:

- co se při předávkování děje v lidském těle,

- které drogy mohou způsobit předávkování a k jaké interakci mezi jednotlivými druhy drog, resp. léčiv, může docházet,

. jak rozpoznat předávkování,

- jakou pomoc můžeme postiženému poskytnout během a po předávkování (umělé dýchání, podání naloxonu, přivolání pomoci),

- jak tyto informace předat svým známým nebo kolegům, poučit a instruovat druhé a využít získané znalosti a dovednosti při vytváření programů zaměřených na problematiku předávkování ve vašem okolí.


 

KE STAŽENÍ:

Obálka knihy

Kniha-text


 

počet zobrazení: 356 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.