1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Publikování v adiktologii: Průvodce pro bezradné

Citace

Babor, T., Stenius, K., Savva, S., O´Reilly, J. (2014). Publikování v adiktologii: Průvodce pro bezradné. Praha: Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze.

Klíčová slova

publikování, výzkum, ISAJE

Abstrakt

České vydání učebnice Publishing Addiction Science (druhé revidované vydání originálu), které
právě držíte v rukou, je spojeno s velmi zajímavou historií vývoje oboru adiktologie v posledních 15 letech. Tato kniha vzešla z iniciativy Mezinárodní asociace redaktorů adiktologických časopisů (International Society of Addiction Journal Editors, ISAJE). Posláním asociace je především zvyšování kvality a prestiže vědeckých časopisů v adiktologii a celková kultivace publikační praxe a vědy v adiktologii. Součástí toho je jednak výměna zkušeností mezi editory a redaktory různých národních i mezinárodních časopisů, hledání řešení problémů spojených např. s kvalitou rukopisů, recenzním řízením, etickými aspekty/konflkty a jednak také, jak již bylo zmíněno, celková kultivace vědy o závislostech jako takové. Na druhém vydání knihy se podíleli též čeští autoři (Roman Gabrhelík a Michal Miovský) a právě toto druhé vydání jsme se rozhodli v rámci projektu NETAD připravit pro domácí čtenáře.

Tato publikace vznikla jako výstup projektu NETAD, který je spolufiancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt realizuje Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pod názvem „Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD)“ a registračním číslem CZ.1.07/2.4.00/17.0111.

KE STAŽENÍ:

Publikování v adiktologii_obálka

Publikování v adiktologii: Průvodce pro bezradné

 

počet zobrazení: 1158 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.