1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Škála osobnostních rysů představující riziko z hlediska užívání návykových látek (Substance Use Risk Profile – SURPS)

 

Informace pro uživatele

Autoři: Woicik, P. A., Conrod, P. J., Phil, R. O., Stewart, S.H. and Dongier, M. (1999)

Autoři české verze: Překlad české verze dotazníku SURPS a tvorbu populačních norem pro žáky 2. stupně ZŠ (11-16let) je kordinován PhDr. Martinem Dolejšem (Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra psychologie). Odborní vedoucí standardizační studie jsou doc. PhDr. Vladimír Řehan (Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra psychologie) a doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika I. LF a VFN, Univerzita Kalova v Praze).

Grantová podpora: Projekt je financován Finančními mechanismy EHP a Norska a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Fondu pro podporu výzkumu (číslo subprojektu: A/CZ0046/1/0006) a Interním grantem SV, Filozofická fakulta Univerzity Palackého (číslo projektu: 91210012).

Zaměření: prevence rizikového chování

Popis: Screeningový dotazník měří čtyři základní rizikové faktory – úzkostnost (Anxiety Sensitivity), skleslost (Hopelessness), vyhledávání zážitků (Sensation Seeking) a impulzivitu (Impulsivity). Faktory, které za určitých sociálních okolností mohou vést ke zvýšení pravděpodobnosti užívání legálních a ilegálních látek (marihuana, alkohol atd.), ale též jejich zvýšená hodnota může poukazovat na agresivnost, nepřátelskost a další negativně laděné rysy. SURPS umožňuje rychlé a efektivní vyhledávání potenciálních klientů v oblasti užívání návykových látek. Dotazník obsahuje 23 otázek (příklad: „Mám pocit, že nejsme úspěšný/(á)“), na které jedinec odpovídá jednou ze čtyř nabídnutých odpovědí (rozhodně souhlasím; souhlasím; nesouhlasí; rozhodně nesouhlasím). Metoda SURPS není časově náročná (15 minut) a lze ji zadávat individuálně i skupinově. Autoři vytvořili statistické normy pro britské dívky a chlapce ve věkovém rozmezí 14-16 let. V rámci této studie dojde k odbornému překladu anglické verze SURPS do české podoby a vytvoření statistických norem pro žáky ve věku 11-16 let.

Oblasti zaměření:

Dotazník měří pomocí 23 položek čtyři osobnostní charakteristiky adolescentů:

 1. impulzivita (sycena 5 položkami; 5 – 20 bodů);
 2. vyhledávání zážitků (sycena 6 položkami; 6 – 24 bodů);
 3. úzkostnost (sycena 5 položkami; 5 – 20 bodů);
 4. skleslost (sycena 7 položkami; 7 – 28 bodů).

Adolescenti vybírají odpověď z 4stupňové škály:

 1. rozhodně nesouhlasím (Strongly disagree);
 2. nesouhlasím (Disagree);
 3. souhlasím (Agree);
 4. rozhodně souhlasím (Strongly agree).

Populace:

Adolescenti ve věku 11-20let (jedná se o žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol).

Délka administrace: 15 minut

Vyhodnocení:

Každá škála v dotazníku SURPS je sycena jiným počtem otázek a lze tedy získat i jiný součet hrubých skórů. Vyhodnocení škál:

 1. impulzivita – položky: 2, 5, 11, 15, 22; rozmezí: 5 – 20 bodů; jednotlivé odpovědi se hodnotí jedním až čtyřmi body, přičemž jeden bod je za odpověď „rozhodně nesouhlasím“ a čtyři body za odpověď „rozhodně souhlasím“;
 2. vyhledávání zážitků – položky: 3, 6, 9, 12, 16, 19; rozmezí: 6 – 24 bodů; jednotlivé odpovědi se hodnotí jedním až čtyřmi body, přičemž jeden bod je za odpověď „rozhodně nesouhlasím“ a čtyři body za odpověď „rozhodně souhlasím“;
 3. úzkostnost – položky: 8, 10, 14, 18, 21; rozmezí: 5 – 20 bodů; jednotlivé odpovědi se hodnotí jedním až čtyřmi body, přičemž jeden bod je za odpověď „rozhodně nesouhlasím“ a čtyři body za odpověď „rozhodně souhlasím“;
 4. skleslost – položky: 1*, 4*, 7*, 13*, 17, 20* a 23*; rozmezí: 7 – 28 bodů; hrubý skór se za jednotlivé položky s hvězdičkou vypočítává obráceně („rozhodně nesouhlasím“ = 4 body, rozhodně souhlasím = 1 bod) a jen otázka číslo 17 je vyhodnocována stejným způsobem jako otázky v ostatních škálách.

Výhody:

Screeningový dotazník je jednoduchý, srozumitelný a časově nenáročný na administraci a vyhodnocování.

Administraci dotazníku lze provádět individuálně nebo skupinově a jde o metodu typu „tužka/papír“.

Připravuje se příručka a populační normy pro české žáky druhého stupně ZŠ.

Omezení:

Dotazník SUPRS je součástí rozsáhlejšího intervenčního programu pro adolescenty (PreVenture) a nevznikl tedy jako samostatná psychodiagnostická metoda. Byl zkonstruován k vyhledávání jedinců, kteří mají určité osobnostní charakteristiky, jež mohou vést k rizikovému chování a pro něž je určen preventivní program PreVenture.

Zdroj (české i zahraniční verze):

Conrod, P. J. & Woicik, P. (2002). Validation of a four-factor model of personality risk for substance abuse and examination of a biref instrument for assessing personality risk. Addiction Biology, 7, 329-346.

Woicik, P. A., Conrod, P. J., Phil, R. O., Stewart, S.H., & Dongier, M. (1999). The Drug Aubse Subtyping Scale: A revised instrument for identifying motivational profiles for substance abuse. Poster presented at the 22nd Annual Meetind of the research Society on Alcoholism, Santa Barbara, California.

http://www.adiktologie.cz/articles/cz/218/1477/Prevod-a-standardizaci-psychodiagnosticke-metody-Substance-Use-Risk-Profile-Scale-SURPS-a-tvorba-norem-u-Osobnostniho-dotazniku-pro-mladez-HSPQ-.html

http://www.at-konference.cz/rocnik-2009 (poster ke stažení)

Doporučená literatura:

Blackwell, E., Conrod, P. J., & Hansen, N. (2002). Negative cognitions, hopelessness and depression-related drinking motives. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 26, 27A.

Castellanos, N. & Conrod, P. J. (2006). Brief interventions targeting personality risk factors for adolescent substance misuse reduce depresion, panic and risk-taking behaviours. Journal of Mental Health, 15(6), 645-658.

Comeau, M. N., Stewart, S.H., & Loba, P. (2001). The relations of trait anxiety, anxiety sensitivity, and sensation seeking to adolescents´ motivations for alkohol, cigarette, and marijuana use. Addicitive Behaviors, 26, 803-82.

Conrod, P. J., Comeau, N., Stewart, S.H., Maclean, M., & Woicik, P. (2002). Evaluation of the psychometric properties of a brief schale for assessing personality risk Sbstance abuse in adolescents: The Substance Use Risk Profile Scale (SURPC) applied to adolescent samples. Presented at the 34th Banff Conference on Behavioural Science: Adolescent Substance Abuse: Innovative Approaches to Prevention and Treatment, Banff, Alberta, Canada.

Conrod, P. J., Pihl, R. O., & Vassileva, J. (1998). Differential sensitivity to alkohol reinforcement in Gross of men at risk for distinct alcoholism syndromes. Acohlism: Clinical and Experimental, Research, 22, 585-597.

Conrod, P. J. & Woicik, P. (2002). Validation of a four-factor model of personality risk for substance abuse and examination of a biref instrument for assessing personality risk. Addiction Biology, 7, 329-346.

Pihl, R. O. & Peterson J. B. (1995). Alchoholism: The role of dirrerent motivational systems. J Psychiatry Neurosci 20, 372-396K.


KE STAŽENÍ:

surps forma k požití.pdf

SURPS_english

počet zobrazení: 1806 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.