1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Skríningový dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti

 

Informace pro uživatele

Autor: R. E. Tarter (Department of Pharmaceutical Sciences University of Pittsburgh)

Autoři české verze: K. Nešpor, L. Csémy, H. Provazníková

Popis:

Dotazník vznikl na základě dotazníku vytvořeného R. E. Tarterem „The Drug Use Screening Inventory“ (DUSI) v roce 1990. V České republice proběhla adaptace dotazníku v roce 1995 a poprvé byl publikován v roce 1996. Dotazník slouží k identifikaci problémových oblastí života dospívajícího a posouzení závažnosti těchto problémů. Dotazník se skládá ze 159 položek, rozdělených do 10 oblastí dle okruhu problému.

Na základě vyhodnocení dotazníku lze lépe porozumět potřebám jednotlivce a efektivně tak naplánovat léčebný proces. Dotazník lze také použít pro identifikaci rizikových oblastí, na které by mělo být nasměrováno preventivní působení.

Oblasti zaměření:

  • Volný čas a rekreace - Cílem otázek je zjistit, jakým způsobem dospívající tráví svůj volný čas.
  • Chování - Cílem otázek je odhalit u dospívajících možné poruchy chování ve společnosti vrstevníků, ve škole a doma.
  • Zdravotní stav - Cílem otázek je získat informace o zdravotním stavu dospívajícího, zda-li nemá nějaké zdravotní potíže, které by mohly znamenat určitá rizika v dané oblasti.
  • Duševní zdraví - Cílem otázek je získat informace o duševním stavu dospívajícího, zda-li nemá nějaké duševní potíže, které by mohly znamenat určitá rizika v dané oblasti.
  • Sociální zdatnost - Cílem otázek je zjistit u dospívajícího zjistit jeho pocity ve společnosti a mezi vrstevníky, zda-li dokáže obhájit svůj názor a hájit své zájmy.
  • Rodinný systém - Cílem otázek je posoudit rodinné vztahy, funkčnost rodiny a pocity dospívajícího v rodině.
  • Škola - Cílem otázek je zjistit u dospívajícího příčiny jeho problémů ve škole.
  • Práce - Cílem otázek je zjistit u dospívajícího adaptaci na práci a příčiny jeho problémů v práci.
  • Vztahy s vrstevníky - Cílem otázek je u dospívajícího zjistit, zda-li má sklony začlenit se do rizikové party nebo zda-li má dospívající dostatečnou síť sociálních vztahů.
  • Návykové látky - Cílem otázek je zjistit u dospívajícího jeho vztah k alkoholu, drogám nebo hazardní hře. Dále také míru závislosti na návykových látkách, četnost užití návykových látek a chování dospívajícího pod vlivem návykové látky.

Účel/použití:

Dotazník je určen pro krátké a efektivní posouzení aktuálních problémů spojených s užíváním návykových látek. Tyto problémy se většinou projevují maladaptivním chováním a narušením každodenního fungování člověka

Dotazník lze administrovat individuálně nebo ve skupině.

Cílová populace: mladiství (starší 10 let), dospělí

Délka administrace: 20-40 minut

Délka vyhodnocování: 15-20 minut

Výhody:

Dotazník umožňuje krátké, skríningové zhodnocení stavu dospívajícího. Může také sloužit k monitorování změn, které nastaly v průběhu léčby (např. monitorování na počátku a na konci léčby), k analýze potřeb a k epidemiologické studii. Na vyhodnocení dotazníku může dále navazovat cílená intervence či další odborné vyšetření. Výhodou dotazníku je, že vedle identifikace problémových oblastí, identifikuje i oblasti, ve kterých je dospívající úspěšný.

Omezení:

Tento dotazník byl vytvořen podle dotazníku T. Tartera „The Drug Use Screening Inventory“ (DUSI), který má vytvořené normy a testovanou reliabilitu (test-retest reliabilitu, split half reliabilitu) a validitu (obsahovou, kriteriální a konstruktovou). Tyto psychometrické vlastnosti tento adaptovaný dotazník postrádá. Dotazník není standardizovaný na českou populaci.

Tento dotazník je zároveň možné využít v rámci webové aplikace „Drogy trochu jinak“ (interaktivní výukový program), která je k dispozici na webových stránkách České asociace školních metodiků prevence http://www.casmp.cz/dotazniky.htm a která nabízí online administraci i jednoduché a rychlé vyhodnocení. Jedná se o program specifické prevence užívání návykových látek pro dospívající jedince. Webová aplikace nabízí školám interaktivní využití, vše je možné administrovat pomocí PC, program následně ihned vyhodnotí výsledky.

Výhody programu

Výhodou tohoto programu je jak jeho interaktivnost (možnost využití na PC pouze s připojením k internetu), tak možnost jeho bezplatného vyhodnocení. Po zobrazení výsledků může např. školní metodik prevence zjistit, zda mají děti v některé z oblastí problémy, vykazují zvýšené procento odpovědí, a následně aplikace nabídne i možnosti řešení těchto identifikovaných problémů. Pokud by tato řešení nestačila, může dospívající využít také anonymní Poradnu, která je na webu dostupná.

Program je dostupný pro školy za poplatek 800,- Kč s neomezenou dobou platnosti.

Zdroj:

Nešpor, K., & Csémy, L. (1996). Léčba a prevence závislostí. Praha: Psychiatrické centrum Praha.

Tarter, R. E. (1990). Evaluation and treatment of adolescent substance abuse: A decision tree method. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 16 (1&2): 1-46.

http://www.casmp.cz/dotazniky.htm

Doporučená literatura:

The Drug Use Screening Inventory (DUSI): Dotazník má chráněná autorská práva a lze ho objednat na adrese: Ralph E. Tarter Ph.D., Development of Pharmaceutical Sciences, University of Pittsburgh, School of Pahrmacy, 711 Salk Hall, Pittsburgh, PA 15261.

DeMicheli, D., & Formigoni, M. (2000). Screening of Drug Use in a Teenage Brazilian Sample Using the Drug Use Screening Inventory (DUSI). Addictive Behaviors, 25(5), 683-691.

Moss, H., Bonicatto, S., Kirisci, L., Girardeli, A., & Murrelle, L. (1998). Substance Abuse and Associated Psychosocial Problems among Argentina Adolescents: Sex Heterogeneity and Familial Transmission. Drug and Alcohol Dependence, 52, 221-230.

Tarter, R. E., & Kirisci, L. (2001). Validity of the Drug Use Screening Inventory for Predicting DSM-III-R Substance Use Disorder. Journal of Child and Adolescent Substance Abuse, 10(4), 45-53.

Tarter, R. E., Kirisci, L., & Mezzich, A. (1997). Multivariate Typology of Adolescents with Alcohol Use Disorder. American Journal on Addictions, 6, 150-158.

Tarter, R. E., Kirisci, L., & Clark, D. (1997). Adolescent Alcoholism: Impact of Paternal Alcoholism on Drinking Behavior, Drinking motivation and Consequences. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 21, 171-178.

Tarter, R. E., & Kirisci, L (1997). The Drug Use Screening Inventory for Adults: Psychometric Structure and Discriminative Sensitivity. American ournal of Drug and Alcohol Abuse, 23, 207-219.

Tarter, R. E., Kirisci, L., & Mezzich, A. (1996). The Drug Use Screening Inventory: School Adjustment Correlates of Substance Abuse. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 29, 25-34.

Tarter, R. E. (1995). Rationale and Method of Client-Treatment Matching. The Counselor.

Tarter, R. E. (1995). Genetics and Primary Prevention of Drug and Alcohol Abuse. The International Journal of Addictions, 30, 1479-1484.


SOUBORY KE STAŽENÍ

Skríningový dotazník pro dospívající

Vyhodnocení Skríningového dotazníku


ODKAZY

www.dusi.com


Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 1983 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.