1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka | Příklad dobré praxe

Citace

Tomanová, K., Charvát, M. a kol. (2012). Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka. Příklad dobré praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

studium, školní metodik prevence, pedagog, primární prevence, rizikové chování, střední škola, základní škola

Abstrakt

Program má posílit schopnost metodika koordinovat a plánovat preventivní aktivity, orientovat se v systému prevence a v regionální síti odborníků a institucí participujících na této tématice. Je zaměřen také na posilování kompetencí pedagogů v oblasti práce s mezilidskými vztahy v rámci třídního klimatu, na nácvik zvládání krizových situací spojených s rizikovými jevy na školách. Měl by pomoci pedagogům zvládat problémové situace věcně, bez afektu, efektivně, s minimálními riziky a ztrátami ku prospěchu všech zúčastněných.Studium má formu kvalitních zážitkových vzájemně provázaných a navazujících lekcí spojených s rozvíjením osobností frekventantů, s nácvikem řešení konkrétních situací a podložených kvalitním a ověřených teoretických zázemím pod vedením zkušených lektorů. Díky pravidelnému setkávání a interakcím ve skupině mají studenti možnost obohacovat se i svými různorodými praktickými zkušenostmi, porovnávat různé postoje a strategie, dávat si vzájemnou zpětnou vazbu a podporu. Mají příležitost navázat osobní spolupráci s řadou odborníků z oblasti prevence.Domníváme se, že právě intenzivní interaktivní způsob práce dodá pedagogům potřebnou jistotu a kompetence pro zacházení s komplikovanými jevy jako je agresivita, šikana, drogové experimenty, sebepoškozování a rizikové chování ve všech jeho podobách.

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


KE STAŽENÍ:

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka

 

počet zobrazení: 1808 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.