1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Dotazník kvality života WHOQOL-BREF a WHOQOL-100

 

Informace pro uživatele

Autoři

Podnět k vytvoření tohoto dotazníku zaměřeného na měření kvality života dal Odbor duševního zdraví Světové zdravotnické organizace v roce 1991. Později byla sestavena pracovní skupina WHOQOL, kterou tvořili zástupci 15 výzkumných center z celého světa a která se zabývala tvorbou dotazníku kvality života.

Autoři české verze

Eva Dragomirecká a Jitka Bartoňová

Popis

Dotazník WHOQOL-100 sestává ze 100 položek. Dotazník WHOQOL-BREF sestává z 24 položek sdružených do 4 domén a dvou samostatných položek hodnotících celkovou kvalitu života a zdravotní stav (celkem tedy 26 položek). Tato zkrácená forma dotazníku vychází z dotazníku WHOQOL-100. Výběr položek byl proveden tak, aby dotazník pokrýval široké spektrum aspektů kvality života. Znění položek bylo beze změn převzato z plné verze dotazníku.

Kvalitu života autoři definují stejně jako Světová zdravotnická organizace, tedy že kvalita života je to, jak člověk vnímá své postavení v životě v kontextu kultury, ve které žije, a ve vztahu ke svým cílům, očekáváním, životnímu stylu a zájmům.

Účel/použití

Oba dotazníky slouží k sebeposouzení kvality života jedince. Respondent je vyplňuje sám, pouze v případě potřeby se předkládá formou standardizovaného rozhovoru. Oba dotazníky jsou určeny pro hodnocení kvality života skupin nebo populací. Umožňují mezinárodní nebo regionální srovnání nebo srovnání skupin s různými sociodemografickými charakteristikami.

Oblasti zaměření

WHOQOL-100 zahrnuje 24 aspektů života sdružených do 6 domén: fyzické zdraví, prožívání, úroveň nezávislosti, sociální vztahy, prostředí, spiritualita a celková kvalita života. Výsledky dotazníku WHOQOL-BREF jsou rozděleny do 4 domén (fyzické zdraví, prožívání, sociální vztahy, prostředí) a dvou samostatných položek hodnotících celkovou kvalitu života (kvalita života a spokojenost ze zdravím).

Populace

Dotazník je určen pro populaci do 65 let, pro zkoumání kvality života ve vyšším věku doporučují autoři české verze k dotazníku WHOQOL-BREF použít ještě speciální modul pro vyšší věk WHOQOL-OLD.

Délka administrace

Vyplnění dotazníku WHOQOL-100 trvá 20-30 minut a WHOQOL-BREF přibližně 5-10 minut. Administrace formou rozhovoru 15-20 minut.

Výhody

WHOQOL-100 citlivě rozlišuje mezi soubory osob s různou úrovní zdravotních potíží a také rozdíly mezi muži a ženami.

Retestová reliabilita domén dotazníku WHOQOL-100 měřená v rozmezí dvou týdnů ukazuje na relativní stálost výpovědi v tomto časovém intervalu.

V praxi je účelnější zkrácená verze WHOQOL-BREF.

Omezení

Vzhledem k výsledkům retestové reliability není vhodné dotazník WHOQOL-100 používat k podchycení vlivu bezprostřední nálady nebo krátkodobých změn.

Zdroj

Oba dotazníky jsou obsaženy v příručce pro uživatele (Dragomirecká & Bartoňová, 2006a). Instrumenty WHOQOL lze použít k nekomerčním výzkumným účelům, pokud se zájemce zaregistruje v českém WHOQOL centru (registrační formulář je také obsažen v příručce) - Psychiatrické centrum Praha, PhDr. Eva Dragomirecká.

Literatura

Dragomirecká, E. (2006). Česká verze dotazníku kvality života WHOQOL. Překlad položek a konstrukce škál. Psychiatrie, 10(2).

Dragomirecká, E. & Bartoňová, J. (2006a). WHOQOL-BREF. WHOQOL-100. Příručka pro uživatele české verze dotazníků kvality života Světové zdravotnické organizace. Praha: Psychiatrické centrum Praha. ISBN: 80-85121-82-4.

Dragomirecká, E. & Bartoňová, J. (2006b). Dotazník kvality života Světové zdravotnické organizace WHOQOL-BREF. Psychometrické vlastnosti a první zkušenosti s českou verzí. Psychiatrie, 10(3), 144-149.

Další informace naleznete na:

www.proqolid.org (databáze dotazníků)

www.mapi-research.fr (MAPI Research Institute)


KE STAŽENÍ

WHOQOL 100

WHOQOL BREF

Deklarace autorských práv


ODKAZY

WHOQOL

WHOQOL tool
Tento článek vznikl za podpory projektu, který je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 18408 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.