1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Motivační dotazník jako intervenční a diagnostický nástroj

 

Informace pro uživatele

Autoři: Karel Nešpor, Andrea Scheansová, Hana Karbanová

Zaměření: motivace

Popis:

Jedná se o původní dotazník, který mapuje problémy klienta závislého na návykových látkách a snaží se posílit motivaci klienta k překonání návykové nemoci. Dotazník lze využít především jako intervenční nástroj v terapii závislostí. Hlavním cílem při vytváření tohoto dotazníku bylo během jeho vyplňování posílit motivaci k překonání návykové nemoci. Dotazník také poskytuje klientovi bezprostřední informaci o stavu jeho motivace. Při vyplňování dotazníku si klient lépe uvědomí důležité pozitivní i negativní důvody ke změně. Dotazník také zjišťuje specificky významné motivační oblasti, s nimiž pak může terapeut pracovat např. během rozhovoru, který navazuje na vyplnění dotazníku.

Oblasti zaměření:

  • Tělesné zdraví
  • Duševní zdraví
  • Vztahy
  • Pracovní oblast

Populace: dospělí

Délka administrace: cca 10 - 15 min.

Vyhodnocení:

V každé sekci dotazníku se sečtou kladné odpovědi na jednotlivé položky. Získáme výši motivace v jednotlivých sekcích. Po sečtení těchto skórů získáme celkový skór motivace.

Výhody:

Dotazník je sestaven tak, aby ho laik dokázal snadno vyhodnotit. Každá ze sekcí dotazníku má stejný počet otázek (tj. 18 otázek), což usnadňuje srovnání výsledků v různých oblastech.

Dotazník byl vytvořen českými odborníky pracujícími v oblasti léčby závislostí. Podrobnější informace včetně dotazníku můžete nalézt v příloze tohoto článku.

Omezení:

Dotazník nebyl standardizován na českou populaci.

Zdroj: www.drnespor.eu

Doporučená literatura:

DiClemente, C.C., Prochaska, J.O., Fairhurst, S. K. et al.(1991). The process of smoking cessation: an analysis of precontemplation, contemplation, and preparation stages of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology; 59,295-304.

DiClemente, C.C., Bellino, L.E., Neavins, T.M. (1999). Motivation for Change and Alcoholism Treatment. Alcohol Res Health,23(2), 86-92.

Hodgins, D.C., Currie, S.R., el-Guebaly, N. (2001). Motivational enhancement and self-help treatments for problem gambling. J Consult Clin Psychol., 69(1), 50-7.

Nešpor, K. (2007). Návykové chování a závislost. Třetí aktualizované vydání. Praha: Portál, 176.

Nešpor, K., Csémy, L. (1999). Bažení (craving). Společný rys mnoha závislostí a jeho zvládání. Praha: FIT IN a Sportpropag; 76. Volně dostupné na www.drnespor.eu.

Project MATCH Research Group (1997). Matching alcoholism treatments to client heterogenity: Project MATCH posttreatment drinking outcomes. J Stud Alcohol, 58,7-29.


KE STAŽENÍ:

Motivační dotazník.pdf

motdot_nešpor.pdfVznik tohoto textu byl spolufinancován projektem OPPA 31430.

počet zobrazení: 2229 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.