1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 03.06.2022

Screeningový test na užívání alkoholu, tabáku a jiných návykových látek (ASSIST, Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test)

 Informace pro uživatele

Autor: Rachel Humeniuk

České verze: Klinika adiktologie VFN v Praze a 1. LF UK s podporou nadace Sirius, překlad Jiří Bareš
Klinika adiktologie (bezi proces standardizace a validizace nastroje na ceskou populaci)

Rok publikování: 2022

Popis: ASSIST je první komplexní screeningovou metodou, která se vztahuje na většinu psychoaktivních látek, včetně tzv. designer drugs. Poskytovatelé zdravotní péče díky němu mohou zjišťovat míru rizik souvisejících s každou návykovou látkou, kterou dotazovaný užívá.

Dotazník ASSIST v3.1 je osmipoložkový dotazník, který obsahuje vodítka a pokyny, jimiž se tazatel může při vedení rozhovoru řídit. Některé z těchto pokynů umožňují tazateli pomocí filtračního schématu určité otázky u konkrétních osob vypustit a rozhovor tak zkrátit. Dotazovaným obdobím jsou poslední tři měsíce a zkušenost v dosavadním životě. Zjišťujeme míru rizika souvisejících s každou návykovou látkou, kterou dotazovaný užívá - nízké, střední vysoké a z výsledku testu vyplývá i způsob krátké intervence – bez intervence, krátká intervence, doporučení odborného vyšetření a léčby.

Dotazník ASSIST FC je zkrácená dvoupoložková verze dotazníku, která hodnotí zkušenosti jednotlivce s návykovými látkami za poslední tři měsíce. Výhodou je aplikace v prostředích, kde je zapotřebí krátký, účinný a spolehlivý screeningový test k identifikaci jednotlivců s rizikovým a škodlivým užíváním látek, kteří by měli prospěch z krátké intervence. Může být také použit k identifikaci uživatelů návykových látek, kteří vykazují symptomy látkové závislosti pro další diagnostické hodnocení.

Oblast zaměření:

Nástroj ASSIST je koncipován k aplikaci ze strany pracovníků v primární zdravotní péči, ale osvědčuje se také v jakýchkoli zdravotních a sociálních službách, jejichž personál může v rámci výkonu svých profesních činností přijít do kontaktu s lidmi, kteří užívají návykové látky rizikovým způsobem, nebo pracuje s lidmi, jejichž užívání návykových látek pro ně může ve srovnání se zbytkem populace představovat zvýšené riziko újmy. Patří sem pracovníci komunitních zdravotních služeb, pracovníci v oblasti péče o duševní zdraví, zdravotní sestry, sociální pracovníci, lékaři specialisté, praktičtí lékaři, psychologové, osoby pracující s mládeží, psychiatři, porodníci, porodní asistentky, poradci, pracovníci vězeňské služby a adiktologičtí pracovníci.

Populace:

Dotazníky ASSIST jsou určeny pro cílovou skupinu dospělých osob ve věkovém rozmezí 18-60 let.

Administrace:

Data jsou sbírána formou rozhovoru. Administrace dotazníku ASSIST v3.1 zabere 5-15 minut, administrace dotazníku ASSIST FC 2-3 minuty.

Vyhodnocení:

Vyhodnocujeme skóre rizika pro každou užívanou návykovou látku, které se použije k zahájení diskuse (krátké intervence) s pacienty na téma jejich užívání návykových látek, riziko určuje nejvhodnější intervenci pro příslušnou míru užívání (bez intervence, krátká intervence, doporučení k specializovanému vyšetření a léčbě).

Výhody:

ASSIST v3.1: Jedná se o ucelenou metodu, kterou monitorujeme všechny užívané návykové látky v jednom testu za období posledních tří měsíců a v dosavadním životě. V dotazníku je formulován úvod i všechny kladené otázky. Lze zařadit i mezi běžná vyšetření v rámci preventivních prohlídek.

ASSIST FC: Poskytuje krátký screening formou dvou otázek v situacích, kdy není možné provést úplný test, případně k identifikaci jednotlivců s rizikovým a škodlivým užíváním látek, kteří mohou mít prospěch z krátké intervence.

Zdroj:

Humeniuk, R., Henry-Edwards, S., Ali, R, Poznyak, V., Monteiro, Maristela G. et al. (‎2010)‎. The Alcohol, Smoking and Substance involvement Screening Test (‎ASSIST)‎: manual for use in primary care. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44320

Ke stažení zde: WHO ASSIST manual

                         WHO ASSISt dotazník FC

                         WHO ASSIST dotazník v3.1 

počet zobrazení: 2144 autor: zouharova, poslední aktualizace: zouharova, 03.06.2022
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.