1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 11.02.2020

Seznam pracovníků

MUDr. Pavel Bém

Vedoucí lékař Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii

Jana Fialková

Sestra Ambulance pro nealkoholové závislosti – TOXI ambulance

Bc. et Bc. Jana Gluzová

Staniční sestra Lůžkového oddělení ženy

MUDr. Kateřina Jandečková

Vedoucí lékařka Ambulance pro alkoholové závislosti – ALKO ambulance

Bc. Maria Janošová

Sestra Ambulance pro alkoholové závislosti – ALKO ambulance

MUDr. Vladimír Kmoch

Vedoucí lékař Ambulance pro nealkoholové závislosti – TOXI ambulance

Zdeňka Kročková Vélová

Asistentka sekretariátu primáře

Mgr. Martina Kudrnová

Staniční sestra Detoxifikačního oddělení

MUDr. Miroslava Mašlániová

Vedoucí lékařka Detoxifikačního oddělení

Jitka Malířová

Staniční sestra Lůžkového oddělení muži

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Přednosta Kliniky adiktologie

Mgr. Martina Pavlíčková

Vrchní sestra Kliniky adiktologie

MUDr. Olga Pecinovská

Vedoucí lékařka Lůžkového oddělení ženy

Jiřina Poláková

Staniční sestra Centra substituční léčby

MUDr. Petr Popov, MHA

Primář Kliniky adiktologie

Mgr. Andrea Sudíková

Vedoucí adiktolog Centra substituční léčby

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

Vedoucí adiktolog Adiktologického ambulantního centra, vedoucí odborného oddělení, odborná asistentka výuky

MUDr. Jitka Vávrová

Vedoucí lékařka Lůžkové oddělení muži

MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková

Lékařka  Ambulance pro nealkoholové závislosti – TOXI ambulance a Centra substituční léčby