1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 01.11.2021

Seznam pracovníků Klinické části

Jméno

Pozice

Mail

tel

MUDr. Pavel Bém

Vedoucí lékař Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii

pavel.bem@vfn.cz

224 968 258

Jana Fialková

Sestra Ambulance pro nealkoholové závislosti – TOXI ambulance

jana.fialkova@vfn.cz

224 968 207

Bc. et Bc. Jana Gluzová

Staniční sestra Lůžkového oddělení ženy

jana.gluzova@vfn.cz

224 968 281

MUDr. Barbora Košudová

Vedoucí lékařka Detoxifikačního oddělení

barbora.kosudova@vfn.cz

224 968 237

MUDr. Kateřina Jandečková

Vedoucí lékařka Ambulance pro alkoholové závislosti – ALKO ambulance

katerina.jandeckova@vfn.cz

224 968 236

Bc. Maria Janošová

Sestra Ambulance pro alkoholové závislosti – ALKO ambulance

maria.janosova@vfn.cz

224 968 214

MUDr. Vladimír Kmoch

Vedoucí lékař Ambulance pro nealkoholové závislosti – TOXI ambulance

vladimir.kmoch@vfn.cz

224 968 207

Zdeňka Kročková Vélová

Asistentka sekretariátu primáře

zdenka.KrockovaVelova@vfn.cz

224 968 225

Mgr. Martina Kudrnová

Staniční sestra Detoxifikačního oddělení

martina.kudrnova@vfn.cz

224 968 203

Hana Kudrnovská

Staniční sestra Lůžkového oddělení muži

hana.kudrnovska@vfn.cz

224 968 234

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Přednosta Kliniky adiktologie

michal.miovsky@vfn.cz

224 968 279

Mgr. Martina Pavlíčková

Vrchní sestra Kliniky adiktologie

martina.pavlickova@vfn.cz

224 968 209

MUDr. Olga Pecinovská

Vedoucí lékařka Lůžkového oddělení ženy

olga.pecinovska@vfn.cz

224 968 206

Jiřina Poláková

Staniční sestra Centra substituční léčby

jirina.polakova@vfn.cz

224 968 252

MUDr. Petr Popov, MHA

Primář Kliniky adiktologie

petr.popov@vfn.cz

224 968 224

Mgr. Andrea Sudíková

Vedoucí adiktolog Centra substituční léčby

andrea.sudikova@vfn.cz

224 968 216

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

Vedoucí adiktolog Adiktologického ambulantního centra

lenka.stastna@vfn.cz

224 968 208

MUDr. Jitka Vávrová

Vedoucí lékařka Lůžkové oddělení muži

jitka.vavrova@vfn.cz

224 968 257


.

474

 

    681

 3034