1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
13.07.2020

Seznam pedagogů kliniky Adiktologie

Balíková Marie doc. Ing. CSc.

Barták Miroslav PhDr. Ph.D.

Bém Pavel, MUDr.

Broklová Lada Mgr.

Dlouhý Martin,prof. doc. Mgr. Ing., Dr., MSc-

Doležalová Pavla PhDr.

Dolista Josef prof. Dr. Th.D. Ph.D.

Fialová Helena Mgr.

Fidesová Hana Mgr. Ph.D.

Gabrhelík Roman, doc., Ph.D.

Gabrhelíková Pavlína Mgr. Ph.D.

Hajný Martin PhDr. Ph.D.

Harsa Pavel PhDr. PaedDr. Ph.D. et Ph.D.

Hassani Safa

Janíková Barbara Mgr.

Kalina Kamil doc. MUDr. PhDr.

Kmoch Vladimír MUDr.

Kuda Aleš Mgr.

Kudrnová Martina Mgr.

Kulhánek Adam Mgr. Ph.D.

Libra Jiří PhDr.

Lososová Amalie Mgr. et Mgr.

Mašlániová Miroslava MUDr.

Matoušek Petr Mgr.

Minařík Jakub MUDr.

Miovský Michal prof. PhDr. Ph.D.

Mladá Kateřina, Mgr.

Mravčík Viktor MUDr. Ph.D.

Oktábec Zbyněk, Pharm. Mgr., Ph.D.

Páleníček Tomáš MUDr. Ph.D.

Pavlas Martanová Veronika PhDr. Mgr. Ph.D.

Petruželka Benjamin Mgr.

Počarovská Jitka Mgr.

Popov Petr, MUDr., MHA

Preslová Ilona PhDr.

Radimecká Ivana Mgr.

Radimecký Josef PhDr. Ph.D. M.Sc.

Reichelová Lenka Mgr.

Remeš Prokop

Richter Jiří Mgr.

Richterová-Těmínová Martina PaedDr.

Rogalewicz Vladimír doc. Mgr. CSc.

Rolová Gabriela Mgr.

Schorm Osvald PhDr.

Skácelová Lenka PhDr.

Sklenář Ondřej Mgr.

Skřivánková Magdaléna Mgr.

Svěcená Kateřina Mgr. Ph.D.

Šejvl Jaroslav Mgr. Ph.D.

Šťastná Lenka Mgr. Ph.D.

Tolimatová Jarmila Mgr. et Mgr.

Vacek Jaroslav Mgr.

Vaňková Monika Mgr. Ph.D.

Vejrych Tomáš, Bc.

Vobořil Jan Mgr. et Mgr. Ph.D.

Vondráčková Petra Mgr. Ph.D.

Zelená Martina, PhDr.