1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
18.09.2019

Vzdělávání na Klinice adiktologie

Další profese zastoupené v oboru adiktologie a podmínky jejich vzdělávání

Díky multidisciplinaritě, širokému záběru a variabilnosti témat prolínajících se v adiktologii, jsou v tomto oboru zastoupeny také další profese/kvalifikace, u nichž je rovněž potřebné (u některých povinné) další průběžné vzdělávání. Podmínky pro celoživotní vzdělávání u vybraných profesí/kvalifikací naleznete stručně níže.

Další nelékařská zdravotnická povolání

Nelékařská zdravotnická povolání upravuje zákon č. 96/2004, Sb.

O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče jednotlivých profesí pojednává zákon č. 96/2004 Sb., který zároveň podle §53 ukládá povinnost celoživotně se vzdělávat. Celoživotní vzdělávání může mít podobu kvalifikačního kursu, specializačního kursu, certifikovaného kursu, přípravného kursu ke studiu, mezinárodní zkoušky nebo dalšího vzdělávání. Vzdělávací programy poskytují zařízení akreditovaná MZČR nejméně na dobu určitou odpovídající délce trvání kursu.


 

 

VZDĚLÁVÁNÍ ZDARMA

Díky rozvojovým a vzdělávacím projektům realizovaným Klinikou adiktologie je možné zájemcům nabídnout některé vzdělávací aktivity zdarma.

více