1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 02.01.2024

Seznam pracovníků Univerzitní části

Jméno

Pozice

Mail

Tel:

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Vedoucí Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol, pedagog

miroslav.bartak@lf1.cuni.cz

224 968 272

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.

Vedoucí odborného oddělení, pedagog

hana.fidesova@lf1.cuni.cz

224 968 275

Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum, pedagog

roman.gabrhelik@lf1.cuni.cz

224 968 278

Mgr. Renáta Habiňáková

Vědecká pracovnice

renata.habinakova@lf1.cuni.cz

224 968 244

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc

Vědecký pracovník, pedagog

kamil.kalina@lf1.cuni.cz

Bc. Jana Konečná

Zástupce přednosty pro ekonomiku a vedení sekretariátů

jana.konecna@lf1.cuni.cz

224 968 274

Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D.

Vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku, pedagog

adam.kulhanek@lf1.cuni.cz

224 968 273

PhDr. Jiří Libra

Zástupce přednosty pro vzdělávací činnost, pedagog

jiri.libra@lf1.cuni.cz

224 968 277

Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D.

Tutorka pro kombinovanou formu studia adiktologie, pedagog

amalie.lososova@lf1.cuni.cz

224 968 276

PhDr. Michaela Malinová

Projektová manažerka a koordinátorka, projektová kancelář

michaela.malinova@lf1.cuni.cz

224 968 271

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Přednosta Kliniky adiktologie

michal.miovsky@lf1.cuni.cz

224 968 269   

Nováková Elizabeth Mgr.

Vědecká pracovnice

elizabeth.novakova@lf1.cuni.cz

224 968 244

Mgr. Benjamin Petruželka

Vědecký pracovník, pedagog

benjamin.petruzelka@lf1.cuni.cz

224 968 272

Mgr. Gabriela Rolová

Vědecká pracovnice

gabriela.rolova@lf1.cuni.cz

224 968 276

Kamila Sopková, MA

Asistentka sekretariátu přednosty

kamila.sopkova@lf1.cuni.cz

224 968 269

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Odborný asistent, pedagog, agenda CŽV a Erasmus

katerina.svecena@lf1.cuni.cz

224 968 273

Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.

Odborný asistent, pedagog

jaroslav.sejvl@lf1.cuni.cz

224 968 244

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

vedoucí odborného oddělení, pedagog

lenka.stastna@lf1.cuni.cz

224 968 208

Mgr. Jaroslav Vacek

Tutor pro prezenční formu studia, pedagog

jaroslav.vacek@lf1.cuni.cz

224 968 276

Barbora Zouharová, DiS.

Asistentka sekretariátu přednosty

barbora.zouharova@lf1.cuni.cz

224 968 270