1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR 2007

Cílem studie bylo indentifikovat společenské náklady spojené s užíváním alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR za rok 2007. Studie využívá mezinárodně srovnatelnou metodiku Cost of Illness. Projekt byl realizován s grantovou podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Řešitelský tým: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Mgr. Hana Fidesová, Ph.D., Ing. Jiří Vopravil, PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., JUDr. Michaela Štefunková, PhD.

27.03.2019

Analýza potřeb léčených uživatelů návykových látek z hlediska jejich uplatnitelnosti na trhu práce

Výzkumná studie realizovaná v rámci projektu Pracovní a sociální agentura – o. s. SANANIM. Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu, hl. m. Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí.