1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 19.05.2021

Publikace pracovníků za rok 2012

BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - ŠTEFUNKOVÁ, Michaela - LANGROVÁ, Miroslava. Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 - Část I: zdravotní náklady. Adiktologie. 2012, 12(2), 102-113. ISSN 1213-3841.


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 - Část II: náklady vymáhání práva. Adiktologie. 2012, 12(4), 144-155. ISSN 1213-3841.


BĚLÁČKOVÁ, Vendula. Krizová komunikace s médii. Adiktologie. 2012, 12(1), 23-23. ISSN 1213-3841.


BĚLÁČKOVÁ, Vendula. Obor adiktologie a jeho popularizace - základní terminologie, fakta a výsledky výzkumu očima novinářů. Adiktologie. 2012, 12(4), 110-117. ISSN 1213-3841.


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - NECHANSKÁ, B. - CHOMYNOVÁ, P. - HORÁKOVÁ, M.. Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008. 1 vyd. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR, 2012. 197 s. ISBN 978-80-7440-052-0.


BUREŠOVÁ, Zdeňka - VACEK, Jaroslav. Alkohol u studentů 1. LF UK: Prevalence užívání a související rizikové chování. Adiktologie. 2012, 12(2), 90-100. ISSN 1213-3841.


CSÉMY, Ladislav - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - GROHMANNOVÁ, Kateřina - DVOŘÁKOVÁ, Zuzana - BRENZA, Jiří - JANÍKOVÁ, Barbara. Dospívající uživatelé heroinu a pervitinu po 14 letech: analýza psychosociálních charakteristik. Československá psychologie. 2012, 56(6), 505-517. ISSN 0009-062X.
IF = 0.244 (2012)


ČABLOVÁ, Lenka. Svépomocné skupiny. Adiktologie. 2012, 12(2), 161-163. ISSN 1213-3841.


ČABLOVÁ, Lenka. Životní spokojenost u osob s rozdílnými nutričními návyky. Psychologie pro praxi. 2012, 47(3-4), 25-39. ISSN 1803-8670.


GABRHELÍK, Roman - MIOVSKÝ, Michal. Basic Texts for the Further Development of Prevention Created as Part of the VYNSPI Project: Textbook, Dictionary, and Examples of Good Practice. Adiktologie. 2012, 12(3), 232-243. ISSN 1213-3841.


GABRHELÍK, Roman - DUNCAN, Alexandra - LEE, Myong Hwa - ŠŤASTNÁ, Lenka - FURR-HOLDEN, C. Debra M. - MIOVSKÝ, Michal. Sex specific trajectories in cigarette smoking behaviors among students participating in the unplugged school-based randomized control trial for substance use prevention. Addictive Behaviors. 2012, 37(10), 1145-1150. ISSN 0306-4603. DOI: 10.1016/j.addbeh.2012.05.023
IF = 2.021 (2012)


GABRHELÍK, Roman - DUNCAN, Alexandra - MIOVSKÝ, Michal - FURR-HOLDEN, C. Debra - ŠŤASTNÁ, Lenka - JURYSTOVÁ, Lucie. "Unplugged": a school-based randomized control trial to prevent and reduce adolescent substance use in the Czech Republic. Drug and Alcohol Dependence. 2012, 124(1-2), 79-87. ISSN 0376-8716. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2011.12.010
IF = 3.141 (2012)


CHARVÁT, Miroslav - JURYSTOVÁ, Lucie - MIOVSKÝ, Michal. Four-level model of qualifications for the practitioners of the primary prevention of risk behaviour in the school system. Adiktologie. 2012, 12(3), 190-211. ISSN 1213-3841.


CHARVÁT, Miroslav - JURYSTOVÁ, Lucie - MIOVSKÝ, Michal. Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství.. 1 vyd. Praha: Togga, 2012. 39 s. ISBN 978-80-87258-71-2.


LÁVIČKOVÁ, Jana - GABRHELÍK, Roman - VOŇKOVÁ, Hana. Kombinace opioidních analgetik na lékařský předpis s alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Adiktologie. 2012, 12(2), 80-88. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal - ADÁMKOVÁ, Tereza - ČABLOVÁ, Lenka - ČECH, Tomáš - DOLEŽALOVÁ, Pavla - ENDRÖDIOVÁ, Lenka - GABRHELÍK, Roman - CHARVÁT, Miroslav - JURYSTOVÁ, Lucie - MACKOVÁ, Lenka - PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika - NEVORALOVÁ, Monika - NOVÁK, Petr - OROSOVÁ, Oľga - SKÁCELOVÁ, Lenka - ŠŤASTNÁ, Lenka - ŠIRŮČKOVÁ, Michaela - ŠTEFUNKOVÁ, Michaela - VACEK, Jaroslav - ZAPLETALOVÁ, Jana. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2012. 220 s. ISBN 978-80-87258-89-7.


MIOVSKÝ, Michal - SKÁCELOVÁ, Lenka - ČABLOVÁ, Lenka - VESELÁ, Michaela - ZAPLETALOVÁ, Jana. School-based prevention of risk behaviour: proposed structure, scope, and content of the Basic Preventive Programme. Adiktologie. 2012, 12(3), 212-231. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal - SKÁCELOVÁ, Lenka - ČABLOVÁ, Lenka - VESELÁ, Michaela - ZAPLETALOVÁ, Jana. Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2012. 100 s. ISBN 978-80-87258-74-3.


MIOVSKÝ, Michal - NOVÁK, Petr - ŠŤASTNÁ, Lenka - GABRHELÍK, Roman - JURYSTOVÁ, Lucie - VOPRAVIL, Jiří. The Effect of the School-Based Unplugged Preventive Intervention on Tobacco Use in the Czech Republic. Adicciones. 2012, 24(3), 211-217. ISSN 0214-4840.
IF = 1.015 (2012)


MRAVČÍK, Viktor - GROHMANNOVÁ, Kateřina - FIDESOVÁ, Hana - KALINA, Kamil - VOPRAVIL, Jiří - JURYSTOVÁ, Lucie a kol.. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011. 1 vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012. 174 s. ISBN 978-80-7440-067-4.


MRAVČÍK, Viktor. Léčba VHC u injekčních uživatelů drog v ČR – průzkum mezi centry pro léčbu virových hepatitid. Adiktologie. 2012, 12(1), 11-22. ISSN 1213-3841.


NAWKA, Alexander - RASZKA, Michal - PACHEROVÁ, L. - LATTOVÁ, Zuzana - KMOCH, Vladimír - NAWKOVÁ, Lucie - ŠÓŠ, P. - BEDNÁROVÁ, B. - NOVÁK, T.. Report from the congress: future of psychiatry and psychiatric training - 19th European Federation of Psychiatric Trainee forum Prague. Prague Medical Report. 2012, 113(1), 66-71. ISSN 1214-6994.


NAWKOVÁ, Lucie - NAWKA, Alexander - ADÁMKOVÁ, Tereza - RUKAVINA, Tea Vukusic - HOLCNEROVÁ, Petra - KUZMAN, Martina Rojnic - JOVANOVIC, Nikolina - BRBOROVIC, Ognjen - BEDNÁROVÁ, Bibiána - ŽUCHOVÁ, Svetlana - MIOVSKÝ, Michal - RABOCH, Jiří. The picture of mental health/illness in the printed media in three Central European countries. Journal of health communication. 2012, 17(1), 22-40. ISSN 1081-0730. DOI: 10.1080/10810730.2011.571341
IF = 2.079 (2012)


NECHANSKÁ, Blanka - MRAVČÍK, Viktor - SOPKO, Bruno - VELEBIL, Petr. Rodičky užívající alkohol, tabák a nelegální drogy. Česká gynekologie. 2012, 77(5), 457-469. ISSN 1210-7832.


NEVORALOVÁ, Monika - PAVLOVSKÁ, Amalie - ŠŤASTNÁ, Lenka. Evaluace aktivit školní primární prevence rizikového chování v České republice. Adiktologie. 2012, 12/2(2), 92-103. ISSN 1213-3841.


PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Development of the Standards and the Certification Process in Primary Prevention - An Evaluation Study. Adiktologie. 2012, 2012(3), 174-188. ISSN 1213-3841.


PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika - BĚHOUNKOVÁ, Leona - SKLENÁŘ, Vladimír - PACNEROVÁ, Helena. Manuál certifikátora. 1 vyd. Praha: Togga, 2012. 72 s. ISBN 978-80-87258-92-7.


PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Dětská skupina - zrcadlo reality. jak se před něj postavit? Jak do něj pohlížet?. Vybraná témata vychovatelské praxe. 1 vyd. Praha: Togga, 2012, s. 51-60. ISBN 978-80-87258-43-9.


PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. 1 vyd. Praha: Togga, 2012. 58 s. ISBN 978-80-87258-95-8.


PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika - MIOVSKÝ, Michal - BĚHOUNKOVÁ, Leona - EXNEROVÁ, Markéta - CHARVÁT, Miroslav - JURYSTOVÁ, Lucie - KAUFOVÁ, Tereza - KRAJÍČKOVÁ, Simona - PACNEROVÁ, Helena - SKÁCELOVÁ, Lenka - ŠIRŮČKOVÁ, Michaela - ŠŤASTNÁ, Lenka. Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. 1 vyd. Praha: Togga, 2012. 183 s. ISBN 978-80-87258-75-0.


PAVLOVSKÁ, Amalie. Vliv nefunkční rodiny na vznik závislosti a důležitost matchingu a práce s motivací u závislého klienta. Adiktologie. 2012, 12(1), 54-61. ISSN 1213-3841.


ŠEJVL, Jaroslav - ZAPLETALOVÁ, Jana. Několik poznámek k testování dětí ve školských zařízeních.. Prevence. 2012, 9(3), 11-12. ISSN 1214-8717.


ŠEJVL, Jaroslav. Právní problematika rizikového chování pro pedagogické pracovníky základních a středních škol.. Adiktologie. 2012, 12(3), 256-260. ISSN 1213-3841.


ŠEJVL, Jaroslav. Vzdělávání v právní problematice rizikového chování pro ředitele a zástupce ředitelů základních a středních škol.. Adiktologie. 2012, 12(3), 262-264. ISSN 1213-3841.


ŠEJVL, Jaroslav - ZAPLETALOVÁ, Jana - KABÍČEK, Pavel. Testování na školách. In: Sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Český adiktologický institut, 2012. 42-42. ISBN 978-80-260-1999-2.


ŠEJVL, Jaroslav - ZAPLETALOVÁ, Jana. Testování dětí a dospívajících ve školských zařízeníchh při podezření na ovlivnění návykovou látkou. In: Prevence v pohybu. 1. vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, 2012. 42-42. ISBN 978-80-26035-18-3.


ŠIRŮČKOVÁ, Michaela - MIOVSKÝ, Michal - SKÁCELOVÁ, Lenka - GABRHELÍK, Roman - AUJEZKÁ, Anna - BUREŠOVÁ, Iva - HAŠAN, Pavol - CHARVÁT, Miroslav - JURYSTOVÁ, Lucie - KOLÁŘOVÁ, Pavlína - KUBIŠOVÁ, Petra - MACKOVÁ, Lenka - MAIEROVÁ, Eva - MELÁNOVÁ, Kateřina - PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika - SMUTNÁ, Kateřina - UDATNÁ, Jana - VONDRÁČKOVÁ, Eliška - ZAPLATILOVÁ, Kateřina - ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování. 1 vyd. Praha: Togga, 2012. 173 s. ISBN 978-80-87258-91-0.


ŠTEFUNKOVÁ, Michaela - ŠEJVL, Jaroslav a kol.. Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky. 1 vyd. Praha: TOGGA, 2012. 105 s. ISBN 978-80-87258-96-5.


ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Alkohol, násilí a kriminalita z kriminologické perspektivy. Adiktologie. 2012, 12/2(2), 128-136. ISSN 1213-3841.


VACEK, Jaroslav - VONDRÁČKOVÁ, Petra. Přístup harm reduction k užívání alkoholu. Adiktologie. 2012, 12(2), 138-151. ISSN 1213-3841.


VAVRINČÍKOVÁ, Lenka. Projekt VYNSPI - systémový prístup v školskej prevencii rizikového správania. In: Prevencia v praxi - protidrogová politika a prevencia vo verejnej správe. 1 vyd. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo Katolické univerzity, 2012. s. 57-64. ISBN 978-80-8084-983-2.


VAVRINČÍKOVÁ, Lenka - HUDECOVÁ, Anna - PAPŠO, Peter - KURČÍKOVÁ, Katarína - SEBERÍNI, Andrea. Sociálna práca s užívateľmi drog. Vybrané cieľové skupiny sociálnej práce. 1 vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012, s. 173-206. ISBN 978-80-557-0470-8.


VAVRINČÍKOVÁ, Lenka. The institution of Probation in Criminal justice in the Slovak republic. Studia Politicae Universitatis Silesiensis. 2012, IX(9), 318-327. ISSN 1895-3492.


VAVRINČÍKOVÁ, Lenka. Harm reduction a alkohol. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2012. 42 s. ISBN 978-80-7476-008-2.


VAVRINČÍKOVÁ, Lenka. Harm reduction a užívání tabáku. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2012. 37 s. ISBN 978-80-7476-009-9.


VONDRÁČKOVÁ, Petra - ŠMAHEL, David. Motivace u závislostního chování na internetu MMORPG hráčů. Adiktologie. 2012, 12(1), 56-66. ISSN 1213-3841.


VONDRÁČKOVÁ, Petra - ŠŤASTNÁ, Lenka. Epidemiologie užívání alkoholu ve světě a v ČR: spotřeba, abúzus, závislost, morbidita a mortalita. Adiktologie. 2012, 12(1), 114-127. ISSN 1213-3841.


VOPRAVIL, Jiří. Financování preventivních programů v rámci protidrogové politiky. In: Prevence v pohybu.... 1. vyd. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2012. 41-41. ISBN 978-80-260-3518-3.


VOPRAVIL, Jiří - BĚLÁČKOVÁ, Vendula. Trendy ve financování opatření protidrogové politiky. Zaostřeno na drogy. 2012, 10.(3), 1-16. ISSN 1214-1089.


VYBÍRAL, Zbyněk - VONDRÁČKOVÁ, Petra. Co vyplývá z výzkumů účinnosti online psychoterapie?. Československá psychologie. 2012, 56(6), 545-557. ISSN 0009-062X.
IF = 0.244 (2012)


YAMAMOTOVÁ, Anna - KMOCH, Vladimír - PAPEŽOVÁ, Hana. Role of dehydroepiandrosterone and cortisol in nociceptive sensitivity to thermal pain in anorexia nervosa and healthy women. Neuroendocrinology Letters. 2012, 33(4), 401-405. ISSN 0172-780X.
IF = 0.932 (2012)


ZÁBRANSKÝ, Tomáš - GRUND, Jean Paul - LATYPOV, Alisher - OTIASHVILI, David - STUIKTY, Raminta - SCUTELNICIUC, Otilia - SMYRNOV, Pavlo. Harm reduction in Central and Eastern Europe. Harm Reduction in Substance Use and High-Risk Behaviour. 1 vyd. Southern Gate, Chichester: Jhn Wiley & Sons, 2012, s. 301-321. ISBN 978-1-4051-8297-3.


ZÁBRANSKÝ, Tomáš - LATYPOV, Alisher - VARENTSOV, Ivan - OTIASHVILI, David - GRUND, Jean Paul. Harm reduction in Russia, Southwest and Central Asia. Harm Reduction in Substance Use and High-Risk Behaviour. 1 vyd. Southern Gate, Chichester: Jhn Wiley & Sons, 2012, s. 335-353. ISBN 978-1-4051-8297-3.

 

počet zobrazení: 1909 poslední aktualizace: zouharova, 19.05.2021
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.