1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 19.05.2021

Publikace pracovníků za rok 2016

BARTŮNĚK, Petr - JURÁSKOVÁ, Dana - HECZKOVÁ, Jana - NALOS, Daniel - BALÍK, Martin - BARTÁKOVÁ, Hana - BARTKOVÁ, Magdalena - BARTŮŇKOVÁ, Staša - BENEŠ, Jiří - BRŮHA, Radan - BULAVA, Alan - BURGET, Filip - BURIŠKOVÁ, Klára - ČÁP, Jiří - ČAPKOVÁ, Radka - ČERTÍKOVÁ-CHÁBOVÁ, Věra - DAREBNÍČEK, Lukáš - DUŠKOVÁ, Daniela - DVOŘÁKOVÁ, Michaela - FANTA, Michael - FEIXOVÁ, Dagmar - FIKSA, Jan - GORIČAN, Karel - GREGOROVÁ, Petra - GROŠPIC, Antonín - HÁJEK, Michal - HÁNA, Václav - HANINEC, Pavel - HAVRLÍKOVÁ, Petra - HLAVÁČKOVÁ, Dana - HLUBOCKÝ, Jaroslav - CHOCHOLA, Miroslav - JANKOVCOVÁ, Kateřina - JEDLIČKOVÁ, Anna - KALÁB, Josef - KLATOVSKÁ, Marie - KOCÍK, Miroslav - KÖNIGOVÁ, Radana - KRATOCHVIL, Vít - KRŠEK, Michal - KRŠKA, Zdeněk - KUKLOVÁ, Lucie - KUKOL, Václav - KUSOVÁ, Dagmar - KVASNIČKA, Tomáš - LAMBERT, Lukáš - LANDEROVÁ, Jana - LINDNER, Jaroslav - LUBANDA, Hana - LUKÁŠ, Karel - MACEK, Petr - MAHÚTOVÁ, Martina - MAREŠ, Jiří - MAZÁNEK, Jiří - MEISNEROVÁ, Eva - MIOVSKÝ, Michal - MRÁKAVA, Vlastimil - NOVÁK, František - NOVÁK, Ivan - NOVÁKOVÁ, Eva - NOVOTNÝ, Aleš - OTÁHAL, Michal - PAŘÍZEK, Antonín - PELCLOVÁ, Daniela - PETRÁŠEK, Jan - PETRÁŠKOVÁ, Hana - PLAS, Jaroslav - PLZÁKOVÁ, Vlasta - PRAŽÁKOVÁ, Zuzana - PROŠKOVÁ, Eva - PTÁČEK, Radek - PUCHOLTOVÁ, Romana - RABOCH, Jiří - ROZSYPAL, Hanuš - SENTIVANOVÁ, Lenka - STOKLASOVÁ, Radka - ŠAFRÁNEK, Oliver - ŠKOCHOVÁ, Dagmar - ŠLÉGR, Zdeněk - ŠPAČEK, Miroslav - ŠTAJNRT, Michal - TOKARIK, Monika - ULRYCH, Ondřej - URBÁNEK, Miroslav - VALENTA, Jiří - VAŘEJKA, Petr - VEČEŘOVÁ, Alena - VILÍMOVÁ, Petra - VOTRUBA, Jiří - ZACHAROV, Sergej - ZVĚŘINA, Eduard - ŽÁK, Aleš. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 752 s. ISBN 978-80-247-4343-1.


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - STEFUNKOVÁ, Michaela. Czech Republic: Alcohol use and related harm in the period of transition. Changes in alcohol affordability and availability: Twenty years of transitions in Eastern Europe. 1 vyd. Helsinki: National Institute for Health and Welfare, 2016, s. 117-134. ISBN 978-952-245-771-4.


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. "Friendly" marijuana markets in the Czech Republic and in the U. S. - drug policy outcomes and risk. Friendly business - international views on social supply, self-supply and small-scale drug trade. 1 vyd. Frankfurt: Springer, 2016, s. 47-70. ISBN 978-3-658-10328-6.


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - JANÍKOVÁ, Barbara - TOMKOVÁ, Alexandra - VACEK, Jaroslav - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - MRAVČÍK, Viktor - CSÉMY, Ladislav. The Use of New Synthetic Drugs among Problem Drug Users - Prevalence, Patterns of Use, and Related Risks as a Challenge for Harm Reduction Programmes in the Czech Republic. Adiktologie. 2016, 16(2), 106-119. ISSN 1213-3841.


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - TOMKOVÁ, Alexandra - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Qualitative research in Spanish cannabis social clubs: "The moment you enter the door, you are minimising the risks". International Journal of Drug Policy. 2016, 34(August), 49-57. ISSN 0955-3959. DOI: 10.1016/j.drugpo.2016.04.009
IF = 3.479 (2016)


BERINŠTEROVÁ, Marianna - OROSOVÁ, Oľga - MIOVSKÝ, Michal. Vkladanie nádeje významných dospelých a užívanie alkoholu a tabakových cigariet medzi dospievajúcimi: Mediačný efekt sebakontroly. Československá psychologie. 2016, 60(2), 106-119. ISSN 0009-062X.
IF = 0.242 (2016)


BOUKALOVÁ, Hedvika - BURIÁNEK, Jiří - PODANÁ, Zuzana - SCHEINOST, Miroslav - FIDESOVÁ, Hana. Česká kriminologie - dlouhá tradice, slibná současnost. Česká kriminologie. 2016, 1(1), 1-9. ISSN 2464-6210.


ČABLOVÁ, Lenka - CSÉMY, Ladislav - BĚLÁČEK, Jaromír - MIOVSKÝ, Michal. Parenting styles and typology of drinking among children and adolescents. Journal of Substance Use. 2016, 21(4), 381-389. ISSN 1465-9891. DOI: 10.3109/14659891.2015.1040087
IF = 0.770 (2016)


ČABLOVÁ, Lenka - VESELÁ, Helena - HARSA, Pavel. Nadměrný příjem jednoduchých cukrů a závislost na alkoholu u žen v institucionální léčbě závislostí - pilotní studie. Česká a slovenská psychiatrie. 2016, 112(1), 15-23. ISSN 1212-0383.


ČESNEKOVÁ, Magdalena - VACEK, Jaroslav. The Contribution of Hagiotherapy to Addiction Treatment: a Patient's Perspective. Adiktologie. 2016, 16(1), 18-24. ISSN 1213-3841.


DRÁPALOVÁ, Eva - BĚLÁČKOVÁ, Vendula. Monitoring of Discussion Forums on New Psychoactive Substances in the Czech Republic - Content and Trends. Adiktologie. 2016, 16(2), 130-142. ISSN 1213-3841.


DRÁPALOVÁ, Eva - GRUND, Jean-Paul - BĚLÁČKOVÁ, Vendula. Evaluating potential hazards of new trends in psychoactive substance use - literature review of "risk assessment" procedures. Adiktologie. 2016, 16(2), 144-154. ISSN 1213-3841.


DRBOHLAVOVÁ, Barbora - ROUS, Zdeněk - ČERNÍKOVÁ, Tereza - KOZÁK, Jan. 2015 Drug situation in the Czech Republic. Zaostřeno. 2016, Neuveden(10.2.2017), 1-16. ISSN 2336-8241.


DRBOHLAVOVÁ, Barbora. Hraní hazardních her v ČR: Trendy a socioekonomické souvislosti. [přednáška].
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 2016


DRBOHLAVOVÁ, Barbora - ROUS, Zdeněk - TION LEŠTINOVÁ, Zuzana. Hazardní hraní v České republice v roce 2015. Zaostřeno. 2016, Neuveden(4), 1-12. ISSN 2336-8241.


DRBOHLAVOVÁ, Barbora. Uživatelé konopí jako klienti pomáhajících služeb. [přednáška].
Seč, ČR, 2016


DRBOHLAVOVÁ, Barbora - ROUS, Zdeněk - ČERNÍKOVÁ, Tereza - KOZÁK, Jan. Drogová situace v České republice v roce 2015. Zaostřeno. 2016, Neuveden(6), 1-16. ISSN 2336-8241.


DRBOHLAVOVÁ, Barbora. Hazardní hraní v České republice v roce 2014. [přednáška].
Seč, ČR, 2016


DRBOHLAVOVÁ, Barbora - ROUS, Zdeněk - TION LEŠTINOVÁ, Zuzana. Gambling in the Czech Republic in 2015. Zaostřeno. 2016, Neuveden(20.11.2016), 1-16. ISSN 2336-8241.


DRBOHLAVOVÁ, Barbora. Gambling in the Czech Republic: Prevalence and Social Consequences. [přednáška].
Ženeva, Švýcarsko, 2016


GABRHELÍK, Roman. Prevence užívání návykových látek jako vědní disciplína a její aplikace v praxi. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 124 s. ISBN 978-80-7422-458-4.


GABRHELÍK, Roman - NECHANSKÁ, Blanka - MRAVČÍK, Viktor - SKURTVEIT, Svetlana - LUND, Ingunn Olea - HANDAL, Marte. A Unique Opportunity to Study Short- and Long-Term Consequences in Children Prenatally Exposed to Illicit Drugs and Opioid Maintenance Treatment Using Czech and Scandinavian Registers. Central European Journal of Public Health. 2016, 24(3), 248-251. ISSN 1210-7778. DOI: 10.21101/cejph.a4474
IF = 0.682 (2016)


GROHMANNOVÁ, Kateřina - KMETONYOVÁ, Daniela - ŠTEFUNKOVÁ, Michaela - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - MRAVČÍK, Viktor. Online Sales of New Synthetic Drugs in the Czech Republic in 2015. Adiktologie. 2016, 16(2), 120-128. ISSN 1213-3841.


GRUND, Jean-Paul - VAVRINČÍKOVÁ, Lenka - JANÍKOVÁ, Barbara - FIDESOVÁ, Hana - MIOVSKÝ, Michal. The Emperor's New Clothes? Findings from the NPSinEurope.eu Rapid Assessment and Response Study of Consumption of New Psychoactive Substances among People Who Use Drugs Heavily in Five EU Member States. Adiktologie. 2016, 16(2), 78-90. ISSN 1213-3841.


GRUND, Jean-Paul. Intoxication in a Glocalised World. Adiktologie. 2016, 16(2), 73-75. ISSN 1213-3841.


HEARNE, Evelyn - GRUND, Jean-Paul - VAN HOUT, Marie Claire - MCVEIGH, Jim. A scoping review of home-produced heroin and amphetamine-type stimulant substitutes: implications for prevention, treatment, and policy. Harm Reduction Journal. 2016, 13(April), nestránkováno. ISSN 1477-7517. DOI: 10.1186/s12954-016-0105-2
IF = 1.880 (2016)


CHLÁDKOVÁ, Nikola - MIOVSKÝ, Michal. Adolescentní pacientka užívající návykové látky komorbidní s mentální bulimií: klinická kazuistická studie. Adiktologie. 2016, 16(4), 360-367. ISSN 1213-3841.


JANÍKOVÁ, Barbara - FIDESOVÁ, Hana - VAVRINČÍKOVÁ, Lenka - MIOVSKÝ, Michal - GRUND, Jean-Paul. New Psychoactive Substances among People Who Use Drugs Heavily in Europe. An inventory of changing drug consumption patterns, shifting drug markets and lagging policy responses. Adiktologie. 2016, 16(2), 92-105. ISSN 1213-3841.


KILIBARDA, Biljana - MRAVČÍK, Viktor - MARTENS, Marcus-Sebastian. E-cigarette use among Serbian adults: prevalence and user characteristics. International Journal of Public Health. 2016, 61(2), 167-175. ISSN 1661-8556. DOI: 10.1007/s00038-016-0787-y
IF = 2.327 (2016)


KULHÁNEK, Adam. Národní linka pro odvykání kouření - cesta k profesionalizaci. Adiktologie. 2016, 16(4), 374-377. ISSN 1213-3841.


MARTINEZ, Magali - KMETONYOVÁ, Daniela - BĚLÁČKOVÁ, Vendula. A method for exploring the number of online shops selling new psychoactive substances: initial I-TREND project results. The internet and drug markets. 1 vyd. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016, s. 97-104. ISBN 978-92-9168-841-8.


MINAŘÍK, Jakub - GABRHELÍK, Roman - MALCOLM, Robert - PAVLOVSKÁ, Amalie - MILLER, Peter. Methylphenidate substitution for methamphetamine addiction and implications for future randomized clinical trials: a unique case series. Journal of Substance Use. 2016, 21(4), 435-438. ISSN 1465-9891. DOI: 10.3109/14659891.2015.1045047
IF = 0.770 (2016)


MIOVSKÝ, Michal - POPOV, Petr. Dětská a dorostová adiktologie na prahu emancipace?. Adiktologie. 2016, 16(4), 272-279. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal - ŠŤASTNÁ, Lenka - POPOV, Petr. Model struktury programu a činnosti ambulance dětské a dorostové adiktologie. Adiktologie. 2016, 16(4), 330-341. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal. Když já jsem takovej kanál... Nekrolog Mirko Frýby. Psychoterapie. 2016, 10(3), 263-268. ISSN 1802-3983.


MIOVSKÝ, Michal - POPOV, Petr. Evaluace přípravy a procesu pilotního projektu ambulance dětské a dorostové adiktologie. Adiktologie. 2016, 16(4), 292-318. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal. Obor adiktologie v mezinárodním kontextu. Adiktologie. 2016, 16(3), 196-203. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal. Pozitivní vliv umírněného pití alkoholu na lidské zdraví: marné hledání třetí strany mince. Kontroverze současné medicíny. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 135-148. ISBN 978-80-204-4360-1.


MIOVSKÝ, Michal - GABRHELÍK, Roman - LIBRA, Jiří - POPOV, Petr - PAVLOVSKÁ, Amalie - KALINA, Kamil - MILLER, P. M. - GRUND, Jean-Paul. The Prague Comprehensive Model of Academic Addictology (Addiction Science) Education. Adiktologie. 2016, 16(1), 36-49. ISSN 1213-3841.


MRAVČÍK, Viktor - FLORIAN, Z. - NEČAS, V. - ŠTOLFA, Josef. Infekční a další somatická komorbidita problémových uživatelů drog - výsledky průřezové studie s lékařským vyšetřením. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2016, 65(1), 56-62. ISSN 1210-7913.
IF = 0.500 (2016)


MRAVČÍK, Viktor - GROHMANNOVÁ, Kateřina - ŠTEFUNKOVÁ, Michaela - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Omamné a psychotropní látky jsou když ... - návrh legislativní definice omamných a psychotropních látek v ČR. Trestněprávní revue. 2016, 15(5), 111-116. ISSN 1213-5313.


MRAVČÍK, Viktor - GROHMANNOVÁ, Kateřina - ŠTEFUNKOVÁ, Michaela - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Narcotic and Psychotropic Substances Are ... - a Proposal for a Legal Definition of Illicit Drugs in the Czech Republic. Adiktologie. 2016, 16(2), 156-164. ISSN 1213-3841.


NECHANSKÁ, Blanka - CSÉMY, Ladislav. Na co umírají alkoholici? Struktura úmrtnosti osob ústavně léčených pro poruchy vyvolané alkoholem za období 1994-2013. [přednáška].
Špindlerův Mlýn, 2016


NEZDAROVÁ, Eva - GABRHELÍK, Roman. Zájem aktivních uživatelů metamfetaminu o farmakoterapii závislosti na metamfetaminu. Česká a slovenská psychiatrie. 2016, 112(2), 76-81. ISSN 1212-0383.


OTTE, Renée - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - SCHOENMAKERS, A. - GRUND, Jean-Paul. The Local PASS Toolkit: A Local approach towards the reduction of PsychoActive Substance uSe. Adiktologie. 2016, 16(2), 166-171. ISSN 1213-3841.


POSTRÁNECKÁ, Zuzana - ČABLOVÁ, Lenka. Užívání návykových látek mezi lidmi se sluchovým postižením - psychologické determinanty: přehledová studie. Adiktologie. 2016, 16(3), 256-267. ISSN 1213-3841.


SOPKO, Bruno - SKARUPOVA, Katerina - NECAS, Vlastimil - MRAVČÍK, Viktor. Estimation of Problem Drug Users in Prague in 2011 from Lowthreshold Data: Modified Capture-Recapture Method, Adjusted for Clients Avoiding Any Identification (Non-Coded Clients). Central European Journal of Public Health. 2016, 24(1), 39-44. ISSN 1210-7778. DOI: 10.21101/cejph.a4096
IF = 0.682 (2016)


SVĚCENÁ, Kateřina - UHLÍŘOVÁ, Jaromíra. Řízení motorových vozidel lidmi po poškození mozku z pohledu ergoterapeuta. In: Neurehabilitace, cerebrum, corpus animamque hominis dirigit? : sborník abstrakt z konference. 1. vyd. Praha: Faun, 2016. 13-14. ISBN 978-80-86275-26-0.


TRANTINA, František. Svépomocné skupiny pro patologické hráče v České republice. Adiktologie. 2016, 16(1), 58-62. ISSN 1213-3841.


UHLÍŘOVÁ, Jaromíra - SVĚCENÁ, Kateřina. Úloha ergoterapeuta v problematice řízení motorových vozidel v České republice a v zahraničí u lidí s funkčními deficity. In: Čeká asociace ergoterapeutů : sborník příspěvků z 28. odborné konference ergoterapeutů. 1. vyd. Praha 4: Česká asociace ergoterapeutů, 2016. s. 59-61. ISBN 978-80-905252-4-5.


VONDRÁČKOVÁ, Petra - ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Nadměrné užívání internetu pro sexuální účely: případová studie. Adiktologie. 2016, 16(4), 368-373. ISSN 1213-3841.


VONDRÁČKOVÁ, Petra - GABRHELÍK, Roman. Prevention of Internet addiction: A systematic review. Journal of Behavioral Addictions. 2016, 5(4), 568-579. ISSN 2062-5871. DOI: 10.1556/2006.5.2016.085
IF = 4.134 (2016)


ZLATOHLÁVEK, Lukáš - ANDERLOVÁ, Kateřina - ČABLOVÁ, Lenka - DAŇKOVÁ, Martina - HUBÁČEK, Jaroslav Alois - KRAVAROVÁ, Eva - KŘÍŽ, Jan - KŘÍŽOVÁ, Jarmila - MATOULEK, Martin - MICHALSKÁ, Dana - PEJŠOVÁ, Hana - SADÍLKOVÁ, Aneta - SLABÁ, Šárka - SZITANYI, Peter - SVAČINA, Štěpán - ZLATOHLÁVKOVÁ, Daniela. Klinická dietologie a výživa. 1 vyd. Praha: Current Media, 2016. 422 s. ISBN 978-80-88129-03-5.


 

počet zobrazení: 1370 poslední aktualizace: zouharova, 19.05.2021
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.