1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 19.05.2021

Publikace pracovníků za rok 2020

AIGELOVÁ, E. - CHARVÁT, M. - MIOVSKÝ, Michal. Personality Disorders: the Treatment of Gambling Disorders in Male Patients from the Perspective of Cloninger's Theory. Adiktologie. 2020, 20(1-2), 7-18. ISSN 1213-3841. DOI: 10.35198/01-2020-001-0002


ANGEROVÁ, Yvona - MARSALEK, Pavel - CHMELOVA, Irina - GUEYE, Tereza - UHEREK, Stepan - BŘÍZA, Jan - BARTÁK, Miroslav - ROGALEWICZ, Vladimír. Cost and cost-effectiveness of early inpatient rehabilitation after stroke varies with initial disability: the Czech Republic perspective. International Journal of Rehabilitation Research. 2020, 43(4), 376-382. ISSN 0342-5282. DOI: 10.1097/MRR.0000000000000440
IF = 1.357 (2019)


ANGEROVÁ, Yvona - ROGALEWICZ, Vladimír - MARŠÁLEK, Pavel - CHMELOVÁ, irina - GUEYE, Tereza. Functional assessment and cost analysis in stroke centers in the Czech republic. [přednáška].
Belgrade, Serbia, 2020


BACH, Bo - KERBER, Andre - ALUJA, Anton - BASTIAENS, Tim - KEELEY, Jared W. - CLAES, Laurence - FOSSATI, Andrea - GUTIERREZ, Fernando - OLIVEIRA, Sergio E. S. - PIRES, Rute - RIEGEL, Karel Dobroslav - ROLLAND, Jean-Pierre - ROSKAM, Isabelle - SELLBOM, Martin - SOMMA, Antonella - SPANEMBERG, Lucas - STRUS, Wlodzimierz - THIMM, Jens C. - WRIGHT, Aidan G. C. - ZIMMERMANN, Johannes. International Assessment of DSM-5 and ICD-11 Personality Disorder Traits: Toward a Common Nosology in DSM-5.1. Psychopathology. 2020, 53(3-4), 179-188. ISSN 0254-4962. DOI: 10.1159/000507589
IF = 1.659 (2019)


BARTÁK, Miroslav - KULHÁNEK, Adam. Ohlédnutí za národní konferencí Alkohol a tabák v České republice 2019. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020, 3(1), 58-59. ISSN 2570-8120.


DRÁPALOVÁ, Eva - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - CADET-TAIROU, Agnes. How to ask about the use of new psychoactive substances to increase the validity of results in self-report prevalence surveys. Drug and Alcohol Review. 2020, 39(3), 278-286. ISSN 0959-5236. DOI: 10.1111/dar.13036
IF = 2.472 (2019)


DRUGDOVÁ, Irena - ROGALEWICZ, Vladimír - ŠRÁMEK, Martin - KOPALOVÁ, Veronika - KRAHULA, Ondřej - GAVUROVÁ, Beáta - BARTÁK, Miroslav. Health-related quality of life measures for a cost-effectiveness analysis of ischemic stroke therapies. Kontakt. 2020, 22(2), 128-136. ISSN 1804-7122. DOI: 10.32725/kont.2020.019


FUNKE, Marie - ORLÍKOVÁ, Barbora. Kontrolovaná konzumace alkoholu - účinná pomoc, či jen planá naděje pro závislé?. Psychiatrie. 2020, 24(2), 85-92. ISSN 1211-7579.


GKALPAKIOTIS, Spyridon - OKTÁBEC, Zbyněk. Dlouhodobá bezpečnost risankizumabu. Farmakoterapie. 2020, 16(4), 488-492. ISSN 1801-1209.


HINDOVÁ, Anna - LOSOSOVÁ, Amalie. Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020, 3(1), 48-54. ISSN 2570-8120.


CHOMYNOVÁ, Pavla - CSÉMY, Ladislav - MRAVČÍK, Viktor. Kouření, konzumace alkoholu a užívání nelegálních drog mezi dospívajícími v ČR: aktuální trendy ve vývoji situace. Vox Pediatriae. 2020, 20(9), 12-18. ISSN 1213-2241.


CHOMYNOVÁ, Pavla - GROHMANNOVÁ, Kateřina - MRAVČÍK, Viktor. Mladí přestávají pít, kouřit a fetovat, ale jsou víc na internetu. Statistika & My. 2020, 10(2), 34-35. ISSN 1804-7149.


CHOMYNOVÁ, Pavla - KOZÁK, Jan - MRAVČÍK, Viktor. Substance use in Roma population in contact with social workers in the Czech Republic: A cross-sectional questionnaire survey. Journal of Ethnicity in Substance Abuse. 2020, 28 Jan 2020 (Online ahead of print). ISSN 1533-2640. DOI: 10.1080/15332640.2020.1717399
IF = 1.188 (2019)


IVANKOVÁ, V. - SUHÁNYIOVÁ, A. - RIGELSKÝ, M. - AL KHOURI, I. - ŠEJVL, Jaroslav. The Relationship between Internet Addiction and Perceived Health. Adiktologie. 2020, 20(1-2), 73-80. ISSN 1213-3841. DOI: 10.35198/01-2020-001-0006


JANDÁČ, Tomáš - ŠŤASTNÁ, Lenka. Analysis of dual diagnoses in the practice of the children's and adolescents' outpatient addiction service. The study design. Adiktologie. 2020, 20(3-4), 151-155. ISSN 1213-3841. DOI: 10.35198/01-2020-003-0001


KABÍČEK, Pavel - CSÉMY, Ladislav - ČÁPOVÁ, Eva - JACOBS, Petra - FROUZOVÁ, Magdalena - HAMANOVÁ, Jana - CABRNOCHOVÁ, Hana - KRAMÁŘOVÁ, Anna - NEŠPOR, Karel - SCHNEIBERG, František - STAROSTOVÁ, Olga - SOUKUP, Tomáš - MIOVSKÝ, Michal - POPOV, Petr - GABRHELÍK, Roman - ŠEBKOVÁ, Alena. Manuál krátké intervence v oblasti návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost. 3 vyd. Dolní Jirčany: Ahou Public Relations, 2020. 36 s. ISBN 978-80-907897-0-8.


KOČÁROVÁ, Rita - BLÁHOVÁ, Barbora - KŇAŽEK, Filip - PLEVKOVÁ, Michaela - CHOMYNOVÁ, Pavla - CIVIŠOVÁ, Dagmar - VILD, Jiří - HORÁK, Miroslav - VALEŠ, Karel - MRAVČÍK, Viktor. Epidemiologie užívání psychedelik v ČR: prevalence a vliv na duševní zdraví. [poster].
online, 2020


KUBIŠTOVÁ, N. - JANDÁČ, Tomáš. Význam pocitu viny a studu ve výchově dětí u klientek léčících se ze závislostí. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020, 3(3), 144-149. ISSN 2570-8120.


KULHÁNEK, Adam - BAPTISTOVÁ, A. Chemical composition of electronic cigarette e-liquids: Overview of current evidence of toxicity. Adiktologie. 2020, 20(3-4), 137-144. ISSN 1213-3841. DOI: 10.35198/01-2020-002-0007


KULHÁNEK, Adam - BAPTISTOVÁ, Adéla - SLÍŽ, Miroslav. Zákaz mentolových cigaret ve všech zemích EU od května 2020. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020, 3(2), 121-121. ISSN 2570-8120.


KULHÁNEK, Adam - HEJLOVÁ, Denisa. Světový den bez tabáku letos upozorní na manipulativní strategie tabákového průmyslu. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020, 3(2), 120-120. ISSN 2570-8120.


KULHÁNEK, Adam - KOSTELECKÁ, Lenka. Kvalita kontroly tabáku v České republice stoupá - Tobacco Control Scale 2019. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020, 3(1), 63-64. ISSN 2570-8120.


KULHÁNEK, Adam - MAŠLÁNIOVÁ, Miroslava. Pilotní spuštění nekuřáckého detoxifikačního oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020, 3(2), 106-111. ISSN 2570-8120.


LORENCOVÁ, Judita - RIEGEL, Karel Dobroslav. Diabetický distres a jeho diagnostika v diabetologické péči. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2020, 23(3), 103-110. ISSN 1211-9326.


LOSOSOVÁ, Amalie - SVĚCENÁ, Kateřina - MIOVSKÝ, Michal. Zkušenosti zaměstnavatelů s uplatněním profese adiktologa. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020, 3(1), 22-30. ISSN 2570-8120.


LOSOSOVÁ, Amalie - VOLFOVÁ, Anna - FIDESOVÁ, Hana - MIOVSKÝ, Michal. Význam a role České asociace adiktologů v oboru adiktologie. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020, 3(3), 150-158. ISSN 2570-8120.


LUKAVSKÁ, Kateřina - VACEK, Jaroslav - GABRHELÍK, Roman. The effects of parental control and warmth on problematic internet use in adolescents: A prospective cohort study. Journal of Behavioral Addictions. 2020, 9(3), 664-675. ISSN 2062-5871. DOI: 10.1556/2006.2020.00068
IF = 5.143 (2019)


MARTENS, Marcus-Sebastian - ZURHOLD, Heike - ROSENKRANZ, Moritz - O'DONNELL, Amy - ADDISON, Michelle - SPENCER, Liam - MCGOVERN, William - GABRHELÍK, Roman - PETRUŽELKA, Benjamin - ROWICKA, Magdalena - LIEBREGTS, Nienke - DEGKWITZ, Peter - KANER, Eileen - VERTHEIN, Uwe. Using life course charts to assess and compare trajectories of amphetamine type stimulant consumption in different user groups: a cross-sectional study. Harm Reduction Journal. 2020, 17(1), 8. ISSN 1477-7517. DOI: 10.1186/s12954-019-0339-x
IF = 3.818 (2019)


MIOVSKÝ, Michal - GAVUROVA, Beata - IVANKOVA, Viera - RIGELSKY, Martin - ŠEJVL, Jaroslav. Fatal injuries and economic development in the population sample of Central and Eastern European Countries: the perspective of adolescents. International Journal of Public Health. 2020, 65(8), 1403-1412. ISSN 1661-8556. DOI: 10.1007/s00038-020-01449-5
IF = 2.419 (2019)


MIOVSKÝ, Michal - MIKLÍKOVÁ, Silvia - MRAVČÍK, Viktor - GRUND, Jean-Paul - ČERNÍKOVÁ, Tereza. Understanding the crisis in harm reduction funding in Central and Eastern Europe. Harm Reduction Journal. 2020, 17(1), 83. ISSN 1477-7517. DOI: 10.1186/s12954-020-00428-6
IF = 3.818 (2019)


MIOVSKÝ, Michal. Adiktologie. Proměny času - proměny zdraví : 100 let české populace z pohledu klinika, patologa a reprezentantů hlavních medicínských specializací. 1 vyd. Praha: OPTIO CZ, 2020, s. 106-110. ISBN 978-80-88011-07-1.


MRAVČÍK, Viktor - CHOMYNOVÁ, Pavla - GROHMANNOVÁ, Kateřina - ROUS, Zdeněk. Hazardní hry a jejich rizikovost z hlediska rozvoje problémového hráčství. Časopis lékařů českých. 2020, 159(5), 196-202. ISSN 0008-7335.


MRAVČÍK, Viktor - KOŽENÝ, Jiří - NEČAS, Vlastimil - TIŠANSKÁ, Lýdie. Bariéry léčby infekčních a dalších somatických onemocnění u uživatelů drog. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2020, 69(2), 73-80. ISSN 1210-7913.
IF = 0.379 (2019)


MRAVČÍK, Viktor - NECHANSKÁ, Blanka - GABRHELÍK, Roman - HANDAL, Marte - MAHIC, Milada - SKURTVEIT, Svetlana. Socioeconomic characteristics of women with substance use disorder during pregnancy and neonatal outcomes in their newborns: A national registry study from the Czech Republic. Drug and Alcohol Dependence. 2020, 209(April), 107933. ISSN 0376-8716. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2020.107933
IF = 3.951 (2019)


NOVÁKOVÁ, Elizabeth - MRAVČÍK, Viktor. Dopady užívání alkoholu na okolí uživatele. Hygiena. 2020, 65(1), 10-16. ISSN 1802-6281. DOI: 10.21101/hygiena.a1730


NOVÁKOVÁ, Olga - RODOVÁ, Zuzana - ROHLENOVÁ, Eva - GAŠPAROVÁ, Pavlína. The Occupational Therapy assessment of the home environment in the Czech Republic. In: STRESZCZENIA (ABSTRACTS). 2020. 4-4.


PETRUŽELKA, Benjamin - BARTÁK, Miroslav. Primary drug-related crime in the Czech Republic from a geographical perspective: study of urban, suburban and rural differences. GeoScape. 2020, 14(2), 134-142. ISSN 1802-1115. DOI: 10.2478/geosc-2020-0012


PETRUŽELKA, Benjamin - BARTÁK, Miroslav. The Identification of Precursor Regulation Impact on the Methamphetamine Market and Public Health Indicators in the Czech Republic: Time Series Structural Break Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020, 17(21), 7840. ISSN 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph17217840
IF = 2.849 (2019)


PETRUŽELKA, Benjamin - LAŠTOVKOVÁ, J. - BARTÁK, Miroslav. The Qualitative Arm of the ATTUNE Research in the Czech Republic: The Methods, Study Design, Sample, and Life Chart Analysis. Adiktologie. 2020, 20(3-4), 105-113. ISSN 1213-3841. DOI: 10.35198/01-2020-002-0004


PETRUŽELKA, Benjamin - VACEK, Jaroslav - GAVUROVÁ, Beáta - KUBAK, Matus - GABRHELÍK, Roman - ROGALEWICZ, Vladimír - BARTÁK, Miroslav. Interaction of Socioeconomic Status with Risky Internet Use, Gambling and Substance Use in Adolescents from a Structurally Disadvantaged Region in Central Europe. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020, 17(13), 4803. ISSN 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph17134803
IF = 2.849 (2019)


PETRUŽELKA, Benjamin - WALACH, Václav - KALIBOVÁ, Klára. Diskriminace a násilí motivované sexuální orientací nebo genderovou identitou: Online šetření mezi LGBT+ lidmi v Česku. Česká kriminologie. 2020, 2020(1), 1-22. ISSN 2464-6210.


POPOV, Petr. Doba (post-?/inter-?)covidová. Česká a slovenská psychiatrie. 2020, 116(3), 117-118. ISSN 1212-0383.


RIEGEL, Karel Dobroslav - KALINA, Kamil - PĚČ, Ondřej. Poruchy osobností v 21. století : diagnostika v teorii a praxi. 1 vyd. Praha: Portál, 2020. 238 s. ISBN 978-80-262-1596-7.


RODOVÁ, Zuzana - NOVÁKOVÁ, Olga - KISS-SZEMÁN, Borbála - JAROŠOVÁ, Zuzana. Development and current situation of Occupational therapy in the Czech Republic. In: STRESZCZENIA (ABSTRACTS). 2020. 2-2.


RODOVÁ, Zuzana - SVĚCENÁ, Kateřina. Occupational therapy in addictology in the Czech Republic, Invitation to 2nd COTEC-ENOTHE Congress 2021 Prague, Czech Republic. [přednáška].
on-line, 2020


ROLOVÁ, Gabriela - GAVUROVÁ, Beáta - PETRUŽELKA, Benjamin. Exploring Health Literacy in Individuals with Alcohol Addiction: A Mixed Methods Clinical Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020, 17(18), 6728. ISSN 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph17186728
IF = 2.849 (2019)


ROLOVÁ, Gabriela. Health Literacy in Residential Addiction Treatment Programs: Study Protocol of a Cross-Sectional Study in People with Substance Use Disorders. Adiktologie. 2020, 20(3-4), 145-150. ISSN 1213-3841. DOI: 10.35198/01-2020-002-0009


RULÍŠEK, Jan - WALDAUF, Petr - BĚLOHLÁVEK, Jan - BALÍK, Martin - KOTÍKOVÁ, Kateřina - HLUŠIČKA, Jiří - VANĚČKOVÁ, Manuela - SEIDL, Zdeněk - DIBLÍK, Pavel - BYDŽOVSKÝ, Jan - HEISSIGEROVÁ, Jarmila - URBAN, Pavel - MIOVSKÝ, Michal - ŠEJVL, Jaroslav - PELCLOVÁ, Daniela - ZACHAROV, Sergej. Health-related quality of life determinants in survivors of a mass methanol poisoning outbreak: six-year prospective cohort study. Clinical Toxicology. 2020, 58(9), 870-880. ISSN 1556-3650. DOI: 10.1080/15563650.2019.1702994
IF = 3.659 (2019)


SVĚCENÁ, Kateřina - RODOVÁ, Zuzana. Ergoterapeut má svou roli nejen u uživatelů metamfetaminu!. In: SBORNÍK ABSTRAKTXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE59. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEPaaAT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEPAT sekce Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. 2020. 31-32.


SVĚCENÁ, Kateřina - VOLFOVÁ, Anna - VACEK, Jaroslav - LOSOSOVÁ, Amalie. Profil uchazečů o studijni obor adiktologie v roce 2019/2020. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020, 3(2), 78-87. ISSN 2570-8120.


ŠAVRNOCHOVÁ, Michaela - ALMAŠIOVÁ, Angela - ALMÁŠI, Matej - VASKA, Ladislav - BARTÁK, Miroslav - GABRHELÍK, Roman - PETRUŽELKA, Benjamin - VACEK, Jaroslav. Identifikácia rizikových skupín žiakov a žiačok základných škôl na Slovensku a v Česku pre účely tvorby efektívnych preventívnych opatrení v oblasti technologických závislostí. Sociální práce (Sociálna práca). 2020, 20(2), 31-49. ISSN 1213-6204.


ŠEJVL, Jaroslav - MAŠLÁNIOVÁ, Miroslava - MIOVSKÝ, Michal. Ellikon (1889 až 1911): Forel-Bosshardovy základy moderního přístupu k ústavní léčbě závislosti na alkoholu. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020, 3(1), 32-39. ISSN 2570-8120.


ŠEJVL, Jaroslav. Možnosti postupu při umírání, úmrtí, zajištění a vypravení pohřbu a jeho nákladů u klienta adiktologických služeb. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020, 3(3), 160-171. ISSN 2570-8120.


ŠKAŘUPOVÁ, Kateina - VLACH, Tomáš - MRAVČÍK, Viktor. Early intervention and identification of gambling disorder: a systematic literature review of strategies implemented by gambling operators. Central European Journal of Public Health. 2020, 28(1), 18-23. ISSN 1210-7778. DOI: 10.21101/cejph.a5849
IF = 0.653 (2019)


ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka - KOSTELECKÁ, Lenka - STEJSKALOVÁ, Veronika - KALVACHOVÁ, Milena - KRÁLÍKOVÁ, Eva. Hospital as a smoke-free workplace. Central European Journal of Public Health. 2020, 28(Suppl.), S26-S30. ISSN 1210-7778. DOI: 10.21101/cejph.a6172
IF = 0.653 (2019)


ŠUSTKOVÁ FIŠEROVÁ, Magdaléna - PUŠKINA, Nina - HAVLÍČKOVÁ, Tereza - LAPKA, Marek - SYSLOVÁ, Kamila - POHOŘALÁ, Veronika - CHARALAMBOUS, Chrysostomos. Ghrelin receptor antagonism of fentanyl-induced conditioned place preference, intravenous self-administration, and dopamine release in the nucleus accumbens in rats. Addiction Biology. 2020, 25(6), e12845. ISSN 1355-6215. DOI: 10.1111/adb.12845
IF = 4.121 (2019)


UHROVÁ, Tereza - ROTH, Jan - ANDERS, Martin - BABOROVÁ, Eva - BALÁŽ, Marek - BALÁŽIOVÁ, Eva - BRÁZDIL, Milan - BROŽOVÁ, Hana - BUDAY, Jozef - BUŠEK, Petr - CSÉFALVAY, Zsolt - ČECHOVÁ, Kateřina - DANEŠ, Luděk - DOMLUVILOVÁ, Daniela - DUŠEK, Petr - FIALA, Ondřej - FILIPOVSKÁ, Tereza - FRANKOVÁ, Vanda - GÁL, Ota - HAVRÁNKOVÁ, Petra - KUBALA HAVRDOVÁ, Eva - HERMAN, Erik - HOLANOVÁ, Petra - HORÁČEK, Jiří - HOSKOVCOVÁ, Martina - HOVORKA, Jiří - HUDEČEK, Jiří - JECH, Robert - JEŘÁBEK, Jaroslav - JIRÁK, Roman - JOHANIDESOVÁ, Silvie - KALIŠOVÁ, Lucie - KASAL, Matěj - KAŠPÁREK, Tomáš - KEMLINK, David - KLEINOVÁ, Petra - KLEMPÍŘ, Jiří - KLEMPÍŘOVÁ, Olga - KOPECKÝ, Ondřej - KOPEČEK, Miloslav - KOSOVÁ, Jiřina - KRASULOVÁ, Eva - LACZÓ, Jan - LAURYNOVÁ, Anna - MAKOVÁ, Tereza - MALÁ, Eva - MARKOVÁ, Lucia - MASOPUST, Jiří - MATĚJ, Radoslav - MICHALEC, Jiří - MILER, Michal - MILEROVÁ, Jana - NAWKA, Alexander - NIKOLAI, Tomáš - NOVÁKOVÁ, Michaela - NYTROVÁ, Petra - PAPEŽOVÁ, Hana - PAVLOVSKÝ, Pavel - PECINOVSKÁ, Olga - PÍCHA, Dušan - POLÁKOVÁ, Kamila - PŘÍHODOVÁ, Iva - ROMAN, Robert - RUSINA, Robert - RUSINOVÁ, Kateřina - RŮŽIČKA, Filip - SERRANOVÁ, Tereza - STOREY, Kateřina - STRAKOVÁ, Eva - ŠONKA, Karel - TÝBLOVÁ, Michaela - ULMANOVÁ, Olga - VEVERA, Jan - VYHNÁLEK, Martin - VYHNÁLKOVÁ, Emílie - VYHNÁNKOVÁ, Zdeňka - ZVĚŘOVÁ, Martina. Neuropsychiatrie : klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi. 1 vyd. Praha: Maxdorf, 2020. 965 s. ISBN 978-80-7345-619-1.


VOLFOVÁ, Anna - LOSOSOVÁ, Amalie - MIOVSKÝ, Michal. Kompetence absolventa bakalářského studijního programu adiktologie: obsahová analýza sylabů v akademickém roce 2018/2019. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020, 3(4), 192-202. ISSN 2570-8120.


ZACHAROV, Sergej - RULÍŠEK, Jan - HLUŠIČKA, Jiří - KOTÍKOVÁ, Kateřina - NAVRÁTIL, Tomáš - KOMARC, Martin - VANĚČKOVÁ, Manuela - SEIDL, Zdeněk - DIBLÍK, Pavel - BYDŽOVSKÝ, Jan - HEISSIGEROVÁ, Jarmila - ZOGALA, David - HUBACEK, Jaroslav A - MIOVSKÝ, Michal - ŠEJVL, Jaroslav - VOJTOVÁ, Lucie - PELCLOVÁ, Daniela. The impact of co-morbidities on a 6-year survival after methanol mass poisoning outbreak: possible role of metabolic formaldehyde. Clinical Toxicology. 2020, 58(4), 241-253. ISSN 1556-3650. DOI: 10.1080/15563650.2019.1637525
IF = 3.659 (2019)


počet zobrazení: 2207 autor: zouharova, poslední aktualizace: zouharova, 19.05.2021
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.