1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 12.03.2020

Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI II)

Řešitel

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Číslo projektu

CZ.1.07/1.1.00/53.0017

Doba řešení

09/2014–07/2015

Anotace

Hlavním cílem projektu je otestovat a ověřit možnosti zavedení celonárodního systému školské prevence rizikového chování (včetně prevence užívání návykových látek, šikany atd.) pro děti základních škol.

Jednotlivé komponenty projektu reprezentují tři hlavní pilíře celého systému:

(A) ucelený model posuzování a hodnocení kvalifikací pro preventivní práci s dětmi v rámci školní prevence rizikového chování,

(B) jednotný systém hodnocení a řízení kvality, zahrnující standardy kvality pro pracovníky, pro dílčí programy a intervence a pro jejich poskytovatele (včetně požadavků zahrnujících bezpečnost dětí, rodičů i pracovníků), a jednotný systém kontroly a hodnocení výkonosti,

(C) model kurikula preventivních aktivit pro základní školu od první do deváté třídy pro všechny typy rizikového chování s modulárním řešením kombinování preventivní práce podle věku, tematické oblasti rizikového chování a náročnosti cílové skupiny (tato komponenta zahrnuje též databanku příkladů dobré praxe).

 

Publikace a výstupy projektu

Časopis Adiktologie č. 1/2015 - sedm odborných článků vytvořených v rámci projektu včetně anglického překladu, https://www.addictology.cz/journal-archive/2015-2/1-2015/:

Miovský, M. (2015). Čas reflexe a zastavení. Editorial. Adiktologie, 15(1), 4–7.

 

Maierová, E., Charvát, M., Miovský, M., Šťastná, L. (2015). Preventure: Adaptation and Pilot Implementation of a Targeted Brief Intervention in the Czech Setting – Process Evaluation Study [Evaluace procesu české adaptace programu cílené krátké intervence PreVenture a jeho pilotní implementace pro žáky základních škol]. Adiktologie, 15(1), 12–32.

 

Orosová, O. (2015). Mediačná analýza v prevencii užívania návykových látok. Adiktologie, 15(1), 34–47.

 

Gabrhelík, R. (2015). School-based Prevention Reporting System [Systém výkaznictví aktivit školské prevence]. Adiktologie, 15(1), 48–60.

 

Miovský, M. (2015). The Development of the National System of School-based Prevention of Risk Behaviour in the Czech Republic: Reflections on the outcomes of a 15-year process [Vývoj národního systému školské prevence rizikového chování v České republice: reflexe výsledků 15letého procesu tvorby]. Adiktologie, 15(1), 62–87.

 

Miovský, M., Gabrhelík, R. (2015). Structure of an Implementation Plan for the National System of School-based Prevention of Risk Behaviour in the Czech Republic for 2015–2025: Harmonisation of the Approaches Adopted by the Ministries of Health and Education [Struktura návrhu implementačního plánu národního systému školské prevence rizikového chování v České republice pro období 2015–2025: Harmonizace přístupu resortu zdravotnictví a školství].

Adiktologie, 15(1), 88–105.

 

Závěrečná konference projektu VYNSPI II a ukončení realizace systémového projektu řešícího koncepční nastavení a zvýšení kvality precvence rizikového chování dětí a mládeže v České republice. Zpráva. Adiktologie, 15(1), 106–108.

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al. (2015). Prevence rizikového chování ve školství (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.

Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová,P. et al. (2015). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.

Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čablová, L., Červenková, E., Jírová Exnerová, M. et al. (2015). Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.

Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L. & Pavlas Martanová, V. (2015). Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.

Charvát M., Jurystová L., Miovský M. (2015). Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Modelový návrh MPP pro jednotlivé typy RCh a jednotlivé třídy. Dotisk

Miovský, M., Skácelová, l., Čablová, l., Veselá, M., Zapletalová, J. (2015). Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Dotisk

 

Papežová, H., Hanusová, J. (2015). Poruchy příjmu potravy. Příručka pro pomáhající profese a pedagogy. Dotisk

 

Skácelová, l., Macková, l. (eds.) (2015). Metodika osobního rozvoje. Dotisk

 

Exnerová, M., Kaufová, T., Skácelová, L. (2015). Kočičí zahrada. Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Metodika pro učitele. Dotisk

 

Boudová, J., Frölichová, L., Krunclová, M., Martinková, D., Nejedlá, M., Pavlíková, M., Reissmannová, J., Sládková, A. (2015). Program Škola podporující zdraví.

 

Návrh metodiky ověření znalostí a dovedností, testování a průběhu posuzování kvalifikace preventivního pracovníka v oblasti školské prevence (pracovní dokument, 2015)

 

Pacnerová, H. (ed.) (2015). Návrh metodického doporučení pro splnění kvalifikační zkoušky

Pavlas Martanová, V., Pacnerová, H., Miovský, M., Šejvl, J. (2015). Návrh systému udílení osvědčení po splnění kvalifikační zkoušky

Pavlas Martanová, V. (ed.) (2015). Návrh testových otázek pro všechny profesní úrovně na základě existujícího Čtyřúrovňového modelu vzdělávání preventivních pracovníků ve školství

 

Gabrhelík, R. (2015). Systém výkaznictví preventivních aktivit pro školy a školská zařízení.

Záznam příspěvků ze závěrečné konference projektu zde

764


 

počet zobrazení: 1732 poslední aktualizace: zouharova, 12.03.2020
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.